งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือก “ควายงาม” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือก “ควายงาม” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือก “ควายงาม” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)

2 “ควายไทย มรดกไทย” “ควายไทย มรดกไทย” เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินความเป็นจริงที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย และระบบเกษตรกรรมไทย ถึงแม้ปัจจุบันจำนวนควายจะลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับจิตสำนึกและความตระหนักถึงบุญคุณควาย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นี้ ก็ยังมีความหวังที่ควายไทยจะคงอยู่คู่กับคนไทย เพื่อรักษาพยัญชนะไทย ตัวที่ 4 คือ ค...ควาย เข้านา เอาไว้ให้ได้ชั่วลูกหลาน

3 เอกลักษณ์เฉพาะควายไทย
1. อ้องคอ หรือบั้งคอ/บ้องคอ คือขนและผิวหนังสีขาว รูปตัววี (V) เหมือนแถบบั้งนายสิบ (Chevron) พาดขวางบริเวณใต้ คอ อยู่ช่วงระหว่างอกลูกมะพร้าวถึงคอต่อ สามารถจำแนกได้ 3 แบบ คือ 1.1 ควายสามอ้อง

4 อ้องคอ หรือบั้งคอ/บ้องคอ
1.2 ควายสองอ้อง มีขนสีขาวรูปตัววีเพียง 2 แถบ ตรงกับเชือกผูกคอ 1 แถบ และบริเวณเหนืออกลูกมะพร้าว อีก 1 แถบ เป็นลักษณะควายงามทั่วไป 1.3 ควายทั่วไป ควายที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไป ที่เป็น ควายปลัก จะต้องมีอ้องคอสีขาว โดยอาจจะมีระหว่าง แถบ แต่ว่าขนสีขาวรูปตัววี มองเห็นไม่ชัดเจนบาง ตัวถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะมองไม่เห็น ซึ่งส่วนใหญ่จะ ชัดเจนเพียง 1 แถบ และไม่นับเป็นควายงาม

5 2. จุดขนสีขาวบนใบหน้า จุดขนสีขาวบน โดยมี 3 ตำแหน่ง รวม 7 จุด ด้วยกัน คือ 1. บริเวณหัวตาต่อกับหัวคิ้ว ขนาดเท่ากันทั้ง 2 ข้าง 2. บริเวณแก้ม ทั้ง 2 ข้างต้องตรงกัน 3. บริเวณข้างกรามล่าง 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ในตำแหน่งที่ตรงกัน และในแนวเดียวกันนี้จะมีจุดขาว อีก 1 จุด อยู่ใต้คาง

6 3. ข้อเท้าขาว ข้อเท้าขาว จากเล็บขึ้นมาถึงข้อเข่าขาหน้า และขาหลัง มองดูเหมือนใส่ถุงเท้าสีขาว โดยจะมีสีดำขีดขวางตรงตำแหน่งข้อกีบ โดยในตำแหน่งของขาหลังจะมีสีดำชัดเจนกว่าขาหน้า

7 ควายมูร่าห์หรือควายลูกผสมปลายลึงค์จะหย่อนยาน
4.ขั้วอัณฑะและปลายลึงค์ ควายไทยจะมีขั้วอัณฑะสั้น เกือบติดท้อง ไม่คอดกิ่ว และปลายลึงค์จะหย่อนลงเล็กน้อย ขั้วอัณฑะสั้นไม่คอดกิ่ว ควายมูร่าห์หรือควายลูกผสมปลายลึงค์จะหย่อนยาน

8 5. สีหนังและขน สีของควายจะเป็นสีผสมของหนังและขน และควายไทยโดยปกติขนไม่ได้ดกหนามาก เหมือนควายแขก สีที่เห็นจึงเป็นสีของหนังเป็นส่วนใหญ่ โดยสีของควายอาจแตกต่างกันได้ จากแหล่งน้ำที่เลี้ยง ความสมบูรณ์ร่างกาย รวมถึงช่วงอายุต่างฯ คำ (2553) ให้ความเห็นว่าควายที่มีสีหนังและขนเป็นสีเปลือกเมล็ดมะขามถือว่าเป็นสุดยอดของสีควายงาม รองลงมาคือสีเลา หรือสีเทา สีเปลือกเมล็ดมะขาม


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือก “ควายงาม” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google