งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดจันทบุรี

2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดจันทบุรี
ปี คนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือง มะขาม ขลุง ท่าใหม่ โป่งน้ำร้อน แหลมสิงห์ สอยดาว แก่งหางแมว นายายอาม เขาคิณกูฏ รวม(คน) 2543 - 2544 2545 1 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 รวม 2 4

3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จังหวัดจันทบุรี
ปี จำนวนสัตว์ที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมือง มะขาม ขลุง ท่าใหม่ โป่งน้ำร้อน แหลมสิงห์ สอยดาว แก่งหางแมว นายายอาม เขาคิณกูฏ รวม(ตัว) 2543 3 - 6 1 2 4 17 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 รวม 9 8 5 30

4 ระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดจันทบุรี
ระดับ A : พื้นที่ที่ไม่พบโรคในคนและใน สัตว์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ระดับ B : พื้นที่ไม่พบรายงานคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปีแต่ยังพบรายงานสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ระดับ C : พื้นที่ที่ยังมีรายงานคนและสัตว์ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 4 พฤษภาคม 2553 พบเชื้อในสุนัขของ นายนิเวศน์วงษ์สรกูล บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 8 พฤษภาคม 2555 พบเชื้อในสุนัขของ นายรัถถา รัตแพทย์ บ้านเลขที่ 1/121 หมู่ที่ 12 ซอย 5 การเคหะ 2 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง

5 แผนภูมิแสดงจำนวนคนและสัตว์ที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

6 Company Logo

7 Company Logo

8 การมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่ง) งบประมาณ การฉีดวัคซีน(ตัว) การฉีดยาคุมกำเนิด(ตัว) การผ่าตัดทำหมัน(ตัว) ทั้งหมด เข้าร่วม (บาท) สุนัข แมว ผู้ เมีย 2551 81 60 2,443,200 12,801 2,649 1,806 393 470 739 292 557 2552 66 2,545,300 15,595 3,704 2,051 549 694 868 378 581 2553 79 3,649,500 15,101 3,843 1,753 578 478 765 308 487 2554 3,031,200 17,557 4,699 2,584 812 452 772 299 554 2555 3,895,800 44,523 12,118 8,814 3,037 551 884 353 รวม 405 365 15,565,000 105,577 27,013 17,008 5,369 2,645 4,028 1,630 2,760

10 เทศบาลเมืองท่าช้าง

11 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

12 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลง
Company Logo

13 เทศบาลตำบลหนองคล้า

14 เทศบาลเมืองขลุง

15 เทศบาลเมืองท่าช้าง

16 เทศบาลตำบลเนินสูง

17 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

18 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

19 เทศบาลตำบลบางกะจะ

20 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ

21 เทศบาลตำบลนายายอาม

22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

24 องค์การบริหารส่วนตำบลฉมัน

25 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ

26 องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ

27 เทศบาลตำบลพลิ้ว

28 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

29 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า

30 เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

31 องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

32 เทศบาลตำบลตกพรม

33 สถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัด

34

35

36

37 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google