งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONTRAST- EMPHASIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONTRAST- EMPHASIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONTRAST- EMPHASIS

2 การตัดกัน CONTRAST งานที่ดีจะต้องมีความกลมกลืน ดูแล้วไม่ขัดตา
แต่ถ้ากลมกลืนมากอาจรู้สึกน่าเบื่อ ไม่ตื่นเต้น จึงมักใช้การตัดกันมาช่วยให้งานดูน่าสนใจขึ้น หากตัดกันมากเกินไป อาจเกิดความวุ่นวายและไม่ผสานกลมกลืนกันได้

3 CONTRAST จุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) ค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม (Chiaroscuro) พื้นผิว (Texture)

4 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น

5 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น

6 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น

7 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น-ทิศทาง

8 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น-ทิศทาง

9 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้นกับความต่าง

10 CONTRAST การตัดกันด้วยรูปร่าง-ขนาด

11 CONTRAST การตัดกันด้วยรูปร่าง และขนาด

12 CONTRAST การตัดกันด้วยรูปร่าง และขนาด

13 CONTRAST

14 ภาพ Dynamic Supremation
CONTRAST การตัดกันด้วยความต่างของรูปร่าง ขนาดและทิศทาง มีพลัง มีความเคลื่อนไหว ภาพ Dynamic Supremation

15 CONTRAST การตัดกันด้วยการจัดวาง

16 CONTRAST การตัดกันด้วยการจัดวาง

17 CONTRAST การตัดกันด้วย ค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม

18 CONTRAST การตัดกันด้วยพื้นผิว

19 CONTRAST

20 CONTRAST

21 CONTRAST

22 ภาพ Tree Musicians; Picasso
CONTRAST ภาพ Tree Musicians; Picasso

23 CONTRAST

24 CONTRAST

25 CONTRAST

26 EMPHASIS

27 10-20% ของภาพ DISCORD (การขัดกัน)
EMPHASIS การเน้น การจัดวางองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นจุดรวมของความสนใจ มีความแตกต่างไปจากส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมด 10-20% ของภาพ DISCORD (การขัดกัน)

28 EMPHASIS จุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) ค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม (Chiaroscuro) พื้นผิว (Texture)

29 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่าง

30 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่าง

31 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่าง

32 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

33 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

34 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

35 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

36 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่างที่ตัดกัน และการจัดวาง

37 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่างที่ตัดกัน และการจัดวาง

38 การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement)
ทิศทางคล้อยตามกัน การใช้เส้นนำสายตา

39 EMPHASIS

40 EMPHASIS

41 EMPHASIS

42 EMPHASIS

43 EMPHASIS

44 EMPHASIS

45 EMPHASIS

46 EMPHASIS


ดาวน์โหลด ppt CONTRAST- EMPHASIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google