งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน และควบคุมการตผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน และควบคุมการตผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน และควบคุมการตผลิต
ระบการผลิต และพยากรณ์ความต้องการ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

2 Manufacturing System Make to stock (MTS) Assembly to order (ATO)
Make to order (MTO) Engineering to order (ETO) อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

3 Manufacturing System Process อาจารย์กวินธร สัยเจริญ Scrap Input Output
Inventory อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

4 Forecasting การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หน้าที่ของการพยากรณ์ คือ ใช้ประมาณการข้อมูลเพื่อวางแผนต่างๆ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

5 Forecasting อาจารย์กวินธร สัยเจริญ Qualitative Forecasting
Quantitative Expert Person Historical Data อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

6 การเลือกเทคนิคการพยากรณ์
Forecasting การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ Cost Time Horizon Easy to Application Pattern of Data Accuracy อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

7 Forecasting Pattern of Data อาจารย์กวินธร สัยเจริญ Horizontal Trend
Season Cyclical อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

8 Forecasting Accuracy อาจารย์กวินธร สัยเจริญ Mean Absolute Deviation
Mean Sum of Square Error อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

9 Forecasting ชนิดของการพยากรณ์ -อาศัยความคิดเห็นเป็นหลัก อาศัยดัชนี
อาศัยข้อมูลในอดีต อาศัยการวิจัยตลาด ใช้วิธีปรับเรียบ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

10 Exponential Smoothing
Forecasting วิธีการปรับเรียบ Moving Average Exponential Smoothing อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

11 Forecasting Moving Average Example อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

12 Forecasting Exponential Smoothing Example อาจารย์กวินธร สัยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน และควบคุมการตผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google