งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพและงานDrawing2/2002

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพและงานDrawing2/2002"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพและงานDrawing2/2002
ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เราทำการจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทัศนศึกษาและเขียนภาพทิวทัศน์ต่างๆ

2 ประมวลภาพชุดวัด -วัดพระแก้ว -วัดโพธิ์ -วัดราชบพิตร -วัดสุทัศน์

3

4

5 ประมวลภาพชุดวัด -วัดมหาธาตุ -วัดระฆังฯ -วัดราชนัดดาราม -วัดเทพธิดาราม

6

7

8

9

10

11

12 ภาพทิวทัศน์ของสวนต่างๆในเขตพระนคร
ครั้งที่ 5 : สวนสาธารณะ : ราชอุทยานสราญรมย์ ครั้งที่ 6 : สวนสาธารณะ : สวนรมณียนาถ ครั้งที่ 7 : สวนสาธารณะ : พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ครั้งที่ 8 : สวนสาธารณะ : สวนสันติชัยปราการ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ท่าน้ำ : ท่าสะพานพุทธ ท่าน้ำ : ท่าสะพานพระปิ่นเกล้าฯ(มองเข้าไปทางวัดอรุณฯ) ท่าน้ำ : ท่าสะพานพระปิ่นเกล้าฯ(มองไปทางสะพานพระรามแปด)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ทิวทัศน์จากมุมสูง (จากบรมบรรพต)

42

43

44

45

46

47

48 รูปด้านของอาคารเก่า

49

50

51

52

53

54 ถนนราชดำเนิน : มองจากสะพานพระปิ่นเกล้าฯไปยังอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย
ถนนราชดำเนิน : มองจากถนนหลานหลวงเข้ามายังอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน : บริเวณวงเวียนอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

55

56

57

58

59

60 การประเมินผล แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆ 1.กลุ่มที่มีความตั้งใจสม่ำเสมอ(คะแนนดีและค่อนข้างคงที่ไม่วูบวาบ) 2. กลุ่มที่มีความตั้งใจไม่ค่อยแน่นอน(มักแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมเช่น- สถานที่,อากาศ,แสง)ในกลุ่มที่2นี้จะมี2กลุ่มย่อย 2.1กลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีฝีมือดีขึ้นอีกถ้าฝึกฝนต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยตนเอง 2.2กลุ่มที่ฝีมือค่อนข้างดีแต่คงที่ไม่แสดงพัฒนาการของงานให้เห็นเด่นชัด (ทำงานไม่ค่อยเต็มที่เหมือนกลัวตัวเองจะเก่งเกินไปเพื่อนๆไม่คบ) 3. กลุ่มที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย(คล้ายๆสมาธิสั้น,ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ตนเขียน โดยดูจากคะแนนที่ค่อนข้างเทลงมาทาง C และต่ำกว่า C ลงมา)

61 แต่ละกลุ่มมีใครกันบ้าง?
กลุ่มที่1: มี9คน คิดเป็น23.68%ของทั้งห้อง 445001,445002,445007,445008,445009,445010,445019,445023,445034 กลุ่มที่2: มี15คน คิดเป็น39.47%ของทั้งห้อง 445003,445004,445011,445013,445014,445015,445020,445021,445022, 445025,445028,445031,445033,445036,445037 กลุ่มที่3: มี13คน คิดเป็น34.21%ของทั้งห้อง 445005,445006,445012,445016,445017,445018,445026,445027,445029,445030, 445032,445035,445038

62 แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรดี?
1.ทำงานแก้ไขปรับปรุงงานของตนเองโดยให้สิทธิ์เพียง20%ของงานรวม(2ชิ้น) เงื่อนไขคือต้องทำด้วยกันทุกคนทั้งห้อง 2.ติดค่า I เฉพาะนักศึกษากลุ่มที่ 3 โดยต้องทำการSKETCHภาพส่งตามใบสั่งงาน คะแนนสูงสุดมีโอกาสถึง A เพราะต้องใช้เวลาในช่วงปิดภาคเพื่อทำงาน

63 ตัวอย่างใบสั่งงาน 1. SKETCHทิวทัศน์ตึก,อาคารสำคัญ 1.1 กระทรวงกลาโหม 1.2 กรมแผนที่ทหาร 1.3 อาคารกรมการรักษาดินแดน 2. SKETCHงานจากหนังสือภาพลายเส้น 2.1 ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ใบ 2.2 คนอิริยาบทต่างๆ(นั่ง,ยืน,เดิน,นอน,วิ่งฯลฯ) 2.3 FURNITURE STREET(เช่นถังขยะ,เก้าอี้ม้านั่ง,ป้ายรถ,รถยนต์,จักรยานฯลฯ 3. SKETCHงานแก้ไขดัดแปลงจากงานต้นฉบับที่เป็นรูปภาพด้วยวิธีการต่างๆ 3.1 การปรับปรุงงานด้วยการตัดทอนFEATUREบางอย่างของภาพลง 3.2 การปรับปรุงงานด้วยการแก้ไขดัดแปลงที่ตัวงานผสมกับการตัดทอนFEATURE

64

65

66

67

68

69

70

71 สวัสดี จบเทอม


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพและงานDrawing2/2002

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google