งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา

2 พุทธศาสนา ในสมัยอยุธยาตอนต้น กษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีการสร้างวัดรอบๆเมืองหลวง

3 สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ทรงอุทิศพระราชวังส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัด – คือวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระองค์ได้อาศัยฐานทางศาสนาพุทธในการจัดการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสุโขทัย พระองค์ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่เพื่อศาสนา ทรงสร้างและบูรณะวัดต่างๆในเมืองหลวงใหม่ (พิษณุโลก คือวัดจุฬามณี) รวมทั้งทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมาก (2348 คน) นานถึง 8 เดือน (ดำเนินรอยตามพระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ) ทรงบูรณะวัดพระพุทธชินราช และโปรดให้แต่งมหาชาติคำหลวง

4 ศาสนาพราหมณ์ ภายในราชสำนักมีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธี พงศาวดารกล่าวถึงการประกอบพระราชพิธี มีการสร้างรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์

5 คริสต์ศาสนา เมื่อโปรตุเกสแรกเข้ามาในอยุธยาเมื่อปี พ.ศ นั้น ชาวโปรตุเกสได้นำคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วย ในจดหมายเหตุของบาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกล่าวว่า ขณะนั้นอยุธยามีผู้นับถือศาสนาคริสต์อยู่ประมาณ 2,000-3,000 คน อยู่ภายใต้การปกครองของบาทหลวงใน 3 โบสถ์ด้วยกัน คือ โบสถ์ของคณะโดมินิกัน โบสถ์ของคณะเยซูอิต และโบสถ์ของคณะฟรานซิสกัน


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google