งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไซเบอร์สเปซ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไซเบอร์สเปซ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไซเบอร์สเปซ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รายงานเรื่อง ไซเบอร์สเปซ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2 จัดทำโดย

3 1. นายกิตติคุณ โรจน์บวรวิทยา รหัสนักศึกษา:1246005 2
1.นายกิตติคุณ โรจน์บวรวิทยา รหัสนักศึกษา: นางสาวชื่นกมล อิฐรัตน์ รหัสนักศึกษา: นางสาวณัฐพร รุ่งสงวนวงษ์ รหัสนักศึกษา: นางสาวธนัท เหล่ากุลวาณิช รหัสนักศึกษา: นายธนากร พุทธศาสน์ รหัสนักศึกษา:

4 6. นายนิวัฒน์ แก้วเกิด รหัสนักศึกษา:1246028 7
6.นายนิวัฒน์ แก้วเกิด รหัสนักศึกษา: นายพงศ์ดนัย ตันติยมาศ รหัสนักศึกษา: นายพรชัย ภู่เจริญพงศ์ รหัสนักศึกษา: นายวุฒิพงศ์ ทาบทอง รหัสนักศึกษา:

5 10. นายกิตติวัชร วุฒิธรรมกิตติ รหัสนักศึกษา:1246251 11
10.นายกิตติวัชร วุฒิธรรมกิตติ รหัสนักศึกษา: นายธิติศักดิ์ สินเธาว์ รหัสนักศึกษา: นายไตรรงค์ อัตภูมิ รหัสนักศึกษา: นายสุวิชา ทิพย์ประชาบาล รหัสนักศึกษา:

6 Cyber space (ไซเบอร์สเปซ)

7 Cyber space (ไซเบอร์สเปซ) คำคำนี้มีต้นกำเนิดตอนไหน อย่างไรคุณรู้หรือไม่ อันที่จริงคำคำนี้เป็นคำที่วิลเลี่ยม กิบสัน (William Gibbson) นักเขียนนิยายแนววิทยาศาสตร์เริ่มนำมาใช้ในความหมายของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและอินเตอร์เน็ต

8 ในนิยายเรื่องที่เด่นที่สุดของเขาคือ Neuromancer (นิวโรแมนเซอร์) ซึ่งถูกพิมพ์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 นิวโรแมนเซอร์ เป็นนิยายแนววิทยาศาสตร์ กล่าวถึงโลกอนาคตที่ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก โดยพระเอกของเรื่องชื่อ “เคส” เป็นแฮ็กเกอร์ตัวฉกาจ ถูกว่าจ้างให้เข้าไปแฮ็กเครื่องคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

9 ที่ชื่อว่านิวโรแมนเซอร์ เรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีก เมื่อท้ายที่สุดพระเอกของเราก็เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังคำสั่งแฮ็กครั้งนี้ “ไม่ใช่คน” แต่เป็นคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์อีกเครื่องหนึ่ง ที่ร่วมงานกับนิวโรแมนเซอร์มาก่อนชื่อว่า “วินเทอร์มิวต์” (Wintermute)

10 ที่ฉลาดจนถึงขั้นมีความรู้สึกเป็นของตัวเองและเกิดเหม็นหน้าเพื่อนของมันเองมีคนยกย่องให้หนังสือเรื่องนิวโรแมนเซอร์เป็นคัมภีร์ไบเบิ้ลของพวกแฮ็กเกอร์ โดยมีรางวัลฮูโก้ (Hugo)

11 และรางวัลนีบูล่า (Nebula) การันตีคุณภาพดังนั้นคำว่าไซเบอร์สเปซได้ถูกนำมาใช้ตีความหมายหมายถึงโลกของคอมพิวเตอร์,เน็ทเวิร์ก,อินเตอร์เน็ท ฯลฯ จนกระทั่งทุกวันนี้

12 หรือCyberspaceไซเบอร์สเปซ พื้นที่ว่าง ในที่นี้หมายถึง ที่ว่างที่สร้างขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เพื่อสื่อสารติดต่อกัน ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก เหมือนท่องไปในอวกาศ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

13 cyberspac ไซเบอร์สเปซ จักรวาลหรือที่ว่างเสมือน (virtual space) ที่สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ ความหมายหนึ่งของ space

14 หมายถึง ช่องว่าง 3 มิติที่ไร้ขอบเขตที่ซึ่งวัตถุและเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีทิศทางที่สัมพันธ์กัน ในศตวรรษที่ 20 นี้ ระบบคอมพิวเตอร์ได้ สร้างช่องว่างชนิดใหม่ขึ้นที่สอดคล้องกับคำ cyberspace (cyber เป็นคำเสริมหน้าที่หมายถึงคอมพิวเตอร์)

15 รอสักครู่


ดาวน์โหลด ppt ไซเบอร์สเปซ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google