งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม”
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม” 26 – 27 สิงหาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

2 สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม 25 - 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ
สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

3 สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม 26 – 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ
สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม 26 – 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

4 งานด้านการปราบปราม เป็นงานที่สนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและประสบการณ์ เป็นอย่างมาก เป็นการนำเอาองค์ความรู้ด้านศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกค์ใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ และสถานการณ์นั้น ๆ

5 หลักการทำงานของฝ่ายปราบปราม
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ปลอดภัย

6 หลักในการบริหารงานจัดเก็บภาษี
ในการปฏิบัติงาน หลักกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงก่อน แต่นำมาใช้หลังสุด แนวคิดที่ว่า ผู้ประกอบการอยู่ได้ รัฐอยู่ได้ (win win) ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ รัฐไม่ได้ภาษี (ใช้หลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด) ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ 100 %

7 ปัญหาของงานด้านปราบปราม

8

9

10 ปัญหาของการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
ปัญหาการดำเนินการในขั้นตอนการจับกุม การตั้งข้อกล่าวหา การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ปัญหาการรับคดี การพิสูจน์ของกลาง การเปรียบเทียบคดี การเก็บรักษาของกลาง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

11 หัวข้อสัมมนา กลุ่ม 1 ปัญหาทั่วไปด้านการปราบปราม (ฝ่ายปราบปราม)
กลุ่ม 1 ปัญหาทั่วไปด้านการปราบปราม (ฝ่ายปราบปราม) กลุ่ม 2 ปัญหาเรื่องสำนวนคดี ของกลาง (ฝ่ายคดี) กลุ่ม 3 ปัญหาเรื่องสถานบริการไนต์คลับ, ดิสโก้เธค , อาบอบนวด กลุ่ม 4 ปัญหาเรื่องสุรา และยาสูบ กลุ่ม 5 ปัญหาเรื่องน้ำมัน และเครื่องปรับอากาศ

12 กลุ่ม 3 สถานบริการไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, อาบอบนวด
กลุ่ม 3 สถานบริการไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, อาบอบนวด สาขาเมืองทุกพื้นที่ สาขาวารินชำราบ สาขานางรอง

13 กลุ่ม 4 ปัญหาเรื่องสุรา และยาสูบ
กลุ่ม 4 ปัญหาเรื่องสุรา และยาสูบ สาขาสี่คิ้ว สาขาโนนสูง สาขาพิมาย สาขาจัตุรัส สาขาพุทไธสง สาขาท่าตูม สาขากันทรลักษ์ สาขามหาชนะชัย สาขาอาจสามารถ สาขาเขมราฐ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาโพนทอง

14 กลุ่ม 5 ปัญหาเรื่องน้ำมัน และเครื่องปรับอากาศ
สาขาปราสาท สาขาขุขันธ์ สาขาพิบูลมังสาหาร สาขาประโคนชัย สาขาเดชอุดม สาขาภูเขียว สาขาบัวใหญ่ สาขาโชคชัย สาขาประทุมราชวงศา สาขาไทยเจริญ สาขาตระการพืชผล สาขาอุทุมพรพิสัย

15 การนำเสนอ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในอนาคต ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สัมมนาปัญหาด้านการปราบปราม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google