งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

2 โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่สามารถจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) บำบัดน้ำเสียสูงสุด 350,000 ลูกบาศก์เมตร

3 1. สถานีสูบน้ำเสีย  25 เมตร ลึก 23 เมตร เครื่องสูบน้ำ 16 ตัว
2. ตะแกรงละเอียด 8 ตัว มีช่องว่างระหว่างตะแกรงขนาด 12 มิลลิเมตร

4 3. ถังดักกรวดทรายแบบพ่นอากาศ ขนาด 3.2 x 9.45 x 5.2 เมตร จำนวน 8 ราง

5 รางรับน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อนำน้ำเข้าสู่ถังตกตะกอน
น้ำผ่านการบำบัดจากถังเติมอากาศ ถูกสูบส่งขึ้นมายังถังตกตะกอน รางรับน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อนำน้ำเข้าสู่ถังตกตะกอน 6. ถังตกตะกอน  31 เมตร ลึก 5 เมตร 15 ถัง น้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนไหลผ่านฝายน้ำล้นเพื่อเข้าสู่ระบบระบายน้ำ

6 น้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนผ่านการเติมอากาศแบบขั้นบันได Cascade ก่อนระบายออกสู่คลองสามเสน
ตะกอนที่ผ่านจากเครื่องรีดตะกอนถูกรวบรวม ไปกำจัดที่หนองแขม

7 ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศิริราช
ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง บำบัดน้ำเสียสูงสุด 6,900 ลูกบาศก์เมตร 1. ตะแกรงละเอียด 2. บ่อปรับเสมอ

8 3. บ่อเติมอากาศ แบบ biodrum
4. บ่อตกตะกอน

9 5. การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เครื่องรีดตะกอน แบบสายพาน การหมุนเวียนตะกอน กลับถังเติมอากาศ

10 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน บำบัดน้ำเสียสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตร

11 2. คลองวนเวียนใช้บำบัดน้ำเสีย
1. บ่อสูบน้ำ 2. คลองวนเวียนใช้บำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศแบบแนวนอน (rotor)

12 น้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อตกตะกอน

13 ระบบบำบัดน้ำเสีย บ.โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
ชนิด: ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศแบบ UASB (upflow anaerobic sludge blanket) และ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ชนิดกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้ บำบัดน้ำเสียสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร

14 เม็ดแบคทีเรียจากถัง UASB
หอกำจัดกลิ่น เม็ดแบคทีเรียจากถัง UASB

15

16

17 Thank You for your Attention
We can’t do wrong anymore.


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google