งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สันโดษ... เคล็ดลับของความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สันโดษ... เคล็ดลับของความสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สันโดษ... เคล็ดลับของความสุข
สันโดษ เคล็ดลับของความสุข โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จัดทำสื่อนำเสนอโดย มยุรี ยกตรี

2 ยินดี พอใจ อิ่มใจ สุขใจ
สันโดษ คือ สัน = ตน โตสะ = ยินดี แปลว่า ยินดี พอใจ อิ่มใจ สุขใจ กับของของตน

3 ลักษณะของสันโดษ ยินดีตาม มี ยินดีตาม ได้ ยินดีตาม ควร

4 ยินดีตามมี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์แล้ว ด้วยเหตุและผล เราจึงควรยินดี พอใจ แม้บางสิ่งไม่ถูกใจ ก็อาศัยปัญญายอมรับ ทำให้ใจสงบและสบายใจ

5 ยอมรับ ยินดี กับผลที่ได้ แสวงหาสิ่งที่ต้องการด้วยความตั้งใจ
ยินดีตามได้ ยอมรับ ยินดี กับผลที่ได้ แสวงหาสิ่งที่ต้องการด้วยความตั้งใจ

6 ยินดีตามควร ควรแก่ฐานะ ควรแก่ความสามารถ ควรแก่ศีลธรรม

7 ความสุขอันเกิดจากความสันโดษ
อยู่ในตัวเรา

8 สิ่งที่ทำให้เราไม่สันโดษ
หลง กามคุณ อำนาจยศ ทรัพย์สิน อาหาร

9 อย่างไรเรียกว่าสันโดษ
4. กินง่ายอยู่ง่าย 3. รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อยู่ในกรอบของศีลธรรม ไม่หลงกามคุณ 2. พอใจในทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างพอเพียง ไม่โลภ 1. ไม่หลงอำนาจยศ

10 การฝึกตนให้สันโดษ 5. เจริญภาวนา 4. รักษาศีล 3. ให้ทาน
2. พิจารณากฎแห่งกรรม 1. พิจารณาความ แก่ เจ็บ ตาย

11 รักษาใจเป็นปกติ ในทุกสถานการณ์
ผลของการเจริญภาวนา คิดดี พูดดี ทำดี สุข สบายใจ ไม่ยินดี ยินร้าย รักษาใจเป็นปกติ ในทุกสถานการณ์

12 ความสุข ไม่มีขาย อยากได้ต้องฝึกเอง


ดาวน์โหลด ppt สันโดษ... เคล็ดลับของความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google