งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check
WISERF (Thailand) Co., Ltd.

2 Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

3 Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
Hybrid Self check เป็นเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเองระบบการทำงานใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID) ร่วมกับระบบป้องกันหนังสือสูญหายแบบแถบแม่เหล็ก ( EM System ) ออกแบบการใช้งานเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ และห้องสมุดยุคใหม่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

4 เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบาร์ดโค้ด
ส่วนประกอบ Self Check กล้องบันทึกภาพ (Camera) หน้าจอ แบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Finger Scan) เครื่องอ่านบาร์ดโค้ด (Barcode Scanner) เครื่องพิมพ์สลิป (Slip Printer) แท่นวางหนังสือ

5 Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
คุณสมบัติและการทำงานของระบบที่สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตัวเครื่องสามารถทำรายการยืม รายการคืนได้ภายในเครื่องเดียวกัน หน้าจอการใช้งานเป็นแบบสัมผัส ( Touch Screen ) ขั้นตอนการใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการใช้บริการ มีใบบันทึกรายการ ( Slip Printer ) พิมพ์รายการไว้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน ระบบสามารถแสดงรายการ เช่น ค่าปรับ จำนวนสิทธิ์ในการยืม บนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบขณะทำรายการ We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

6 กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี Self Check
สืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เดินไปหยิบตัวเล่มหนังสือที่ชั้นหนังสือ ข้อมูลการยืมจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทันที ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองที่ เครื่อง Self Check ระบบปิดสัญญาณกันขโมย เครื่องจะพิมพ์ใบสลิปรายการแสดงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม และกำหนดส่งคืน ออกจากห้องสมุดโดยผ่านประตูเข้า-ออกห้องสมุดที่ติดเครื่องตรวจจับสัญญาณกันขโมย

7 กระบวนการคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี Self Check
เตรียมหนังสือที่ต้องการคืน ข้อมูลการคืนจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทันที ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองที่ เครื่อง Self Check ระบบเปิดสัญญาณกันขโมย เครื่องจะพิมพ์ใบสลิปรายการแสดงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่คือ และวันที่คืน นำหนังสือหย่อนลงตู้คืนหนังสือ Book Drop ที่ตั้งอยู่ข้างๆ Self Check ออกจากห้องสมุดโดยผ่านประตูเข้า-ออกห้องสมุดที่ติดเครื่องตรวจจับสัญญาณกันขโมย

8 ข้อดีของระบบ RFID การนำระบบ RFID เข้ามาใช้ในห้องสมุดช่วยทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดความสะดวกในการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังนี้คือ 1. ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการใช้บริการยืมคืน 2. ทำให้การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองง่ายยิ่งขึ้น 3. ช่วยป้องกันการสูญหายและการขโมยทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 4. ลดปัญหาการรอคิวใช้บริการในช่วงที่มีผู้ใช้บริการยืมคืนในห้องสมุดจำนวนมาก We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

9 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

10 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

11 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

12 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

13 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

14 e-mail, msn : wulibrary@hotmail.com Website : http://clm.wu.ac.th
Thank you Contact us Tel , , msn : Website :


ดาวน์โหลด ppt เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google