งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object). w5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24, 25 as5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 23 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object). w5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24, 25 as5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 23 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)

2 w5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24, 25 as5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 23 2

3  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส  เรียกผ่านชื่อแอตทริบิวต์หรือเมธอดได้ โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ 3

4 4

5 คลาส maxScore ประกอบด้วย 1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลคะแนนนักเรียนจำนวน 20 คน เรียกใช้เมธอด คำนวณคะแนนสูงสุด แสดงผลคะแนนนักเรียนแต่ละคนและคะแนนสูงสุด ทางจอภาพ 2) เมธอดคำนวณคะแนนสูงสุด double calMaxScore(double[] scores) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส maxScore และเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้เมธอดในคลาส maxScore 5

6 6 // Java Class >>> maxScore.java import java.util.Scanner; public class maxScore { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter username >>> "); String u = scan.nextLine(); System.out.print("Enter password >>> "); String p = scan.nextLine(); double max = calMaxScore(s); …………………………………… } public double calMaxScore(double[] scores) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex25.java import java.util.Scanner; public class ex25 { public static void main(String[] args) { ………………………… ………. }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object). w5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24, 25 as5_000.rar การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 23 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google