งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การจัดการกับความเครียด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การจัดการกับความเครียด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การจัดการกับความเครียด
1 3 - Part 6 เข้าสุ่บทที่ 4 บทที่ 6 การจัดการกับความเครียด

2 คำอธิบายก่อนเรียน คำอธิบายก่อนเรียน
ในบทเรียนแต่ละบท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 2. ลองทำ โดยพิจารณาคำตอบด้วยตนเอง ก่อนที่จะทำแบบทดสอบอื่นๆ ต่อไป

3 ประเมินก่อนเรียน Click ประเมินหลังเรียน Click
สารบัญ สารบัญ ประเมินก่อนเรียน Click เนื้อหาหลัก Click เนื้อหาพิเศษ Click ประเมินหลังเรียน Click

4 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้
06/11/51 06/11/51 กลับสู่หน้าหลัก Click ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การจัดการกับความเครียด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google