งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต การผลิตและการบริหารสินค้าคงเหลือ ผลิตสินค้า การวางแผนและ ควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต การผลิตและการบริหารสินค้าคงเหลือ ผลิตสินค้า การวางแผนและ ควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต การผลิตและการบริหารสินค้าคงเหลือ ผลิตสินค้า การวางแผนและ ควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงเหลือ

2 วงจรการผลิต กระบวนการปฏิบัติงาน การวางแผนการผลิต
การเบิกวัตถุดิบเพื่อใช้การผลิต การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยผลิต การบันทึกรายการสินค้าที่ผลิตเสร็จและผ่าน การตรวจสอบคุณภาพ

3 วงจรการผลิต การบริหารสินค้าคงเหลือ
การนำเอาข้อมูลที่ได้รับจากรายการรับและเบิกจ่ายสินค้าคงเหลือมากจัดทำเป็นเอกสารและรายงานเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต การผลิตและการบริหารสินค้าคงเหลือ ผลิตสินค้า การวางแผนและ ควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google