งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท)
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท)

2 ประวัติและผลงาน พระโพธิญาณเถระ มีชื่อเดิมว่า ชา ช่วงโชติ
เกิดวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 บิดาชื่อ นายมา ช่วงโชติ มารดา ชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ ณ หมู่บ้านจิกก่อ ตำบลธาตุ (ปัจจุบัน คือ ตำบลแสนสุข) อำเภอวารินชำรา จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน ครอบครัวของเด็กชายชา เป็นครอบครัวใหญ่ มีแค่ความ อบอุ่น บิดามารดาเป็นผู้มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำ จึงทำให้ เด็กชายชา ช่วงโชติ เป็นคนจิตใจฝักใฝ่ธรรมะ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รักความเป็นธรรม

3 พ.ศ (อายุ 21 ปี) นายชาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดก่อใน โดยมีพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ สุภทโท ”

4 ชื่อเสียงของพระอาจารย์ชาเริ่มขจรขจายออกไป โดยเฉพาะเมื่อท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านก่อ และต่อมามีญาติโยมร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆอย่างเรียบง่ายให้เป็นที่พักและปฏิบัติธรรม ณ ป่าดงดิบ ชื่อ ดงหนองป่าพง

5 เมื่อมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้น หลวงพ่อชาจึงจัดตั้งสาขาของวัดหนองป่าพงขึ้น ที่วัดป่าอรัญวาสี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสาขาที่1 โดยมีพระเที่ยง ชิธมโม เป็นเจ้าอาวาส จากนั้นสาขาที่2และ3 และสาขาอื่นๆก็เกิดตามมา ปัจจุบันสาขาของวัดหนองป่าพงมีมากกว่า 100 สาขา

6 พ.ศ. 2516 หลวงพ่อชาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญชื่อ พระโพธิญาณเถระ

7 พ.ศ ได้ตั้งสาขาที่14 ของวัดหนองป่าพงที่วัดป่านานาชาติ ตำบลทุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระสุเมธ ลูกศิษย์ฝรั่งรูปแรก เป็นเจ้าอาวาส

8 พ.ศ พระอาจาย์สุเมโธ ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมโยมบิดามารดาที่เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นไม่นาน นาย ยอร์ช ชาร์ป ประธานมูลนิธิกิจการสงฆ์แห่งประเทศอังกฤษได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อนิมนต์พระโพธิญาณเถระไปเผยแผ่พุทธธรรมในประเทศอังกฤษ

9 5 พฤษภาคม พ.ศ.2520 พระโพธิญาณเถระพร้อมด้วยพระอาจาย์สุเมโธและนายตง โยมอุปัฏฐาก ได้จาริกสู่ประเทศอังกฤษ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามที่ได้รับนิมนต์ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม จึงเดินทางกลับถึงประเทศไทย

10 ตุลาคม พ.ศ.2520 บีบีซี. แห่งประเทศอังกฤษได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่วัดหนองป่าพง เป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับชีวิตข้อวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐาน

11 พระโพธิญาณเถระได้รับนิมนต์สู่ประเทศอังกฤษเป็นครั้งที่2 และได้จัดตั้งสาขาขึ้นที่วัดป่าจิตตวิเวก นับเป็นสาขาแรกของวัดหนองป่าพงที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ และมีสาขาของวัดป่าเกิดขึ้นอีกหลายประเทศ เช่น อิตาลี นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

12 พ.ศ พระโพธิญาณเถระได้อาพาธด้วยโรคที่เกี่ยวกับไขสันหลัง และในพ.ศ ท่านก็ได้มรณภาพ หลังจากได้รับพระราชทานเพลิงศพแล้ว ศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศได้ลงมติให้สร้างเมรุเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ ณ วัดหนองป่าพง

13 คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
มีจิตใจฝักใฝ่ธรรมะ มีนิสัยซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รักความยุติธรรม ไม่นิยมความรุนแรง มีความสนใจใฝ่รู้และชอบสนทนาธรรมกับผู้ที่มีความรู้ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะในเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา และทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จนพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง

14 พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร เป็นอาคารสามชั้นทรงไทยประยุกต์ มีโถงบันไดอยู่ตรงกลาง  ชั้นล่างมีตู้แสดงโครงกระดูกมนุษย์อยู่สองข้าง ชั้น 2 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านที่ชาวบ้านนำมาถวายวัด และชั้น 3 ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าจริงของหลวงปู่ชา ในท่านั่งเก้าอี้ และเครื่องอัฐบริขารของท่าน

15 เจดีย์ศรีโพธิญาณ เจดีย์สีทองอร่ามตั้งอยู่บนลานโล่ง มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ พุทธศิลป์ลาวคือ ส่วนองค์เจดีย์เป็นบัวเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานทรงกลม ซึ่งเป็นอาคารโบสถ์ มีทางเข้าทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐิของหลวงปู่ชาให้ผู้ศรัทธาได้สักการะ


ดาวน์โหลด ppt พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google