งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานอย่างมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานอย่างมีความสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานอย่างมีความสุข
อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม

2 ความสุข… ความสุขเมื่อเด็กคือเล่น ความสุขเมื่อหนุ่มสาวคือรัก ความสุขเมื่อกลางคนคืองาน ความสุขเมื่อแก่คือนึกถึงความหลัง

3 ความฝัน ความจริง

4 จงภูมิใจกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ มีอยู่ ได้อยู่ มากกว่าถามหาสิ่งที่ยังไม่เป็น ยังไม่มี หรือยังไม่ได้

5 สุขหรือทุกข์ ไม่อาจรู้

6

7

8 4 ป เปิด ปรับ เปลี่ยน ปลง

9 อยุ่แบบสุขใจ ไม่ทุกข์

10 ข้อคิดสำหรับชีวิตการสร้างสุข
ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่างถ่องแท้ ต้องปรับอารมณ์ให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ตลอดเวลา ต้องคิดว่า “ทุกครั้งที่ทำเต็มที่ เราได้มากกว่า...” ต้องมีจรรยาบรรณ ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตัวนำ เพราะจะทำให้บทบาทการแสดงเปลี่ยนไป

11 ข้อคิดสำหรับชีวิตการสร้างสุข
เปิดการทักทายกับทุกคน จดจำบุคคลสำคัญในองค์กรให้ได้ เรียนลัดจากคนเก่าและเอกสาร อย่าคบคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว ฟังและถามให้มากกว่าพูด เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก เข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด อย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ ข้อคิดสำหรับชีวิตการสร้างสุข

12 ??? คนคิดลบเปรียบเสมือนถังขยะที่เก็บแต่สิ่งที่ไร้ค่า ในขณะที่…คนคิดบวกเปรียบเสมือน คลังสมบัติที่เก็บแต่สิ่งที่ล้ำค่า

13 จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือน
เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนแนวคิด ทำมาก...ได้ประสบการณ์มาก ทำมาก... ได้สร้างผลงานให้ปรากฏ ทำมาก…มีโอกาสเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรมาก ทำมาก...สบายในภายหลัง จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือน

14 เทคนิคการสร้างความก้าวหน้า
ป้อนข้อมูลใหม่ๆ ให้กับตัวเอง คิดและเตรียมสิ่งใหม่ๆ ไว้ล่วงหน้า อย่าเสี่ยง !! เถียงกับผู้อาวุโสในขณะที่กำลังร้อนวิชา จงลองทำเองก่อนและค่อยใช้คนนอกมาช่วย

15 การบริหารชีวิตในระหว่างเดินทาง บนถนนคนสร้างสุข
มองไปข้างหน้าให้มากกว่ายึดอยู่กับอดีตและติดอยู่กับปัจจุบัน คิดเสียว่าไม่มีใครอยู่กับเราตลอดชีวิต ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในที่ทำงาน ทุกคนเป็นคนดี แต่เส้นทางเดินอาจจะทับกันบ้าง คิดว่าเราเพิ่งรู้จักทุกคนในทุกวัน

16 เสริมสร้างทัศนคติให้มีประสิทธิภาพเพื่อชีวิตที่มีสุข
การวางแผนงานที่ดีรอบคอบและเป็นไปได้ ความทันสมัยและทันเทคโนโลยี ความรักและศรัทธาในการทำงาน ความยืดหยุ่น การเปิดใจกว้าง ความมีน้ำใจ การปรับเปลี่ยนพัฒนาไม่ลดละ

17 ทัศนคติที่สร้างสรรค์
1 ความปรารถนาที่จะทำให้ดีกว่าเดิม 2 ความตื่นตัวเปิดหู เปิดตา เปิดใจ สำหรับรับรู้ทุกสิ่งและสิ่งต่างๆ 3 ความสนใจที่จะศึกษาให้ลึกซึ้ง 4 ความอยากรู้อยากเห็นที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 5 ความละเอียดรอบคอบในการคิดหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ 6 ความมีสมาธิหรือความมีสติ

18 ทัศนคติที่สร้างสรรค์
7 การลงมือทำอย่างจริงจัง 8 ความอดทนไม่ยอมแพ้ 9 การมองโลกในแง่ดี 10 ความร่วมมือและมีใจเปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ทัศนคติที่สร้างสรรค์

19 11 เคล็ดลับการทำงานอย่างมีความสุข

20 1. เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง
2. ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะกับตำแหน่งและลักษณะงาน 3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ 4. ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม 5. ใส่ความกระตือรือร้น และพลังวังชาลงไปในงาน

21 6. หมั่นบันทึกคำเตือนเพื่อกันลืมสำหรับตนเอง
7. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 8. หากต้องการคลายเครียด ลองหาหนังสือธรรมะมาอ่าน 9. อย่าจริงจังกับงานและชีวิตจนเคร่งเครียด 10. แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ แล้วลำดับความสำคัญของงาน 11.กำหนดเวลาพักผ่อน เวลาทำงาน และเวลานั่งสมาธิให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การทำงานอย่างมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google