งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/ NOVEMBER 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/ NOVEMBER 53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/2553 22 NOVEMBER 53

2 การประชุม 22 พย. 53 หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ
หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ 1.ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างผู้ประเมินโครงการ 2.รายงานการอบรมการประเมินโครงการ ตค.53 3.รายงานการจัดประชุม Steering committee 4.ผลการมาเยี่ยม R1 R3 ระหว่าง ตค.2553

3 การประชุม 22 พย. 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา
หัวข้อประชุม วาระพิจารณา การติดตามการดำเนินงานตามแผนปี R รายงาน แลกเปลี่ยน การรายงานการเงินเดือนตุลาคม 2553 การรายงานประจำปี 2553 การเตรียมรองรับการตรวจสอบบัญชีของปี 2553ในต้นปีหน้า มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย+กิจกรรมที่เหลืออยู่ของปี 2553 การจัดทำแผนปี แผนการเงินปี และการแก้ไขงบ 54 การลงเวลาทำการของคนทำงานตามสัญญาจ้าง การทำประกันสังคมแก่คนทำงานตามสัญญาจ้าง VAT 10. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการย่อยเพื่อตอบตัวชี้วัดต่างๆ 11.การทำ คู่มือจัดการกองทุน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/ NOVEMBER 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google