งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สหกรณ์ที่มีเงินฝากทุกสหกรณ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้รายงานเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องทุกเดือนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือน หมายเหตุ ถ้ายังมีบัญชีเงินรับฝากจากสมาชิกอยู่ ถึงแม้ จะไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องรายงาน

2 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2556)

3 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

4 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

5 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

6 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (ประจำปีงบประมาณ 2556)


ดาวน์โหลด ppt การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google