งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEB OPAC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEB OPAC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEB OPAC

2 เว็บโอแพค (WEB OPAC) ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีอยู่ในสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเว็บเพจของสำนักวิทยบริการ ww.library.msu.ac.th แล้วคลิกที่ Web OPAC เพื่อทำการสืบค้น มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3 การค้นหาวัสดุสารสนเทศจาก WebOPAC
ผู้แต่ง (AUTHOR) เมื่อต้องการค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุลของผู้แต่ง ชื่อเรื่อง (TITLE) เมื่อต้องการค้นหาจากชื่อวัสดุสารสนเทศ หัวเรื่อง (SUBJECT) เมื่อต้องการค้นหาจากหัวเรื่องที่มีอยู่ในวัสดุสารสนเทศ คำสำคัญ (KEYWORD) เมื่อต้องการค้นหาจากคำสำคัญของวัสดุสารสนเทศ เลขหมู่ (CALL NUMBER) เมื่อต้องการค้นหาวัสดุสารสนเทศจากเลขหมู่ ผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง (AUTHORS/TITLE) เมื่อต้องการค้นหาจากชื่อ หรือนามสกุลผู้แต่ง และชื่อเรื่อง

4 รายการวัสดุสารสนเทศสำรอง
ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีการสำรองไว้ เนื่องจากวัสดุสารสนเทศมีจำนวนจำกัด สามารถค้นได้จาก ตามรายนามอาจารย์ (By Professor) เมื่อต้องการค้นตามรายชื่อของอาจารย์ที่สอนวิชานั้นๆ ซึ่งได้สำรองวัสดุสารสนเทศไว้ให้ผู้เรียน ตามรายวิชา (By Course) เมื่อต้องการค้นตามรหัสของรายวิชา

5 ข้อมูลในส่วนอื่นๆ ข้อมูลของห้องสมุด ดูรายละเอียดการยืมคืน
ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักวิทยบริการ รายการที่ห้องสมุดควรซื้อเพิ่มเติม สืบค้นไปห้องสุดอื่นๆ ในประเทศไทย สืบค้นไปห้องสมุดอื่นๆ ในต่างประเทศ

6

7

8

9 ค้นหาตามชื่อผู้แต่ง

10

11

12

13

14

15 ค้นหาตามชื่อเรื่อง

16

17

18

19

20 ค้นหาตามหัวเรื่อง

21

22

23

24 ค้นหาตามชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่อง

25

26

27 ค้นหาตามคำสำคัญ

28

29

30 ค้นหาตามเลขเรียกหนังสือ

31

32

33 ค้นหาแบบจำกัดเงื่อนไข

34

35 การนำข้อมูลออก

36

37

38

39

40 การจองหนังสือ

41

42

43 รายการหนังสือสำรองตามรายชื่ออาจารย์

44

45

46

47 รายการหนังสือสำรองตามรายวิชา

48

49

50

51 ข้อมูลห้องสมุด

52

53

54 ดูรายละเอียดการยืมคืน

55

56

57 รายการที่ห้องสมุดควรซื้อเพิ่มเติม

58

59 สืบค้นไปห้องสมุดอื่นๆ ในประเทศไทย

60


ดาวน์โหลด ppt WEB OPAC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google