งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Label Maker 1.1 โปรแกรม Label Maker เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ซึ่งเกิดการความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และพนักงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันหาวิธีที่จะปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Label Maker 1.1 โปรแกรม Label Maker เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ซึ่งเกิดการความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และพนักงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันหาวิธีที่จะปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Label Maker 1.1 โปรแกรม Label Maker เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ซึ่งเกิดการความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และพนักงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันหาวิธีที่จะปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำวัน และทำงานประจำให้ง่ายขึ้น

2 ความสามารถในปัจจุบัน
1. พิมพ์ Label ไอเทม โดยข้อมูลที่ Create list จาก INNOPAC 2. พิมพ์บาร์โค้ดซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบการยืมคืนได้ 3. พิมพ์ข้อมูลจาก PC-Cir เพื่อป้อนข้อมูลด้วยการยิงบาร์โค้ด

3 การเข้าใช้งาน การเข้าใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ ก็จะพบกับหน้าจอลงชื่อเข้าใช้

4 เมนูหลักของโปรแกรม

5 ระบบพิมพ์ Label

6 ระบบพิมพ์บาร์โค้ด

7 เบื้องหลังการพิมพ์บาร์โค้ด
Check-digit

8 พิมพ์บาร์โค้ดจาก PC-Cir

9 ทดลองใช้โปรแกรม คำถาม - ข้อเสนอแนะ?


ดาวน์โหลด ppt Label Maker 1.1 โปรแกรม Label Maker เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ซึ่งเกิดการความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และพนักงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันหาวิธีที่จะปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google