งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer and Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer and Presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer and Presentation
รหัสวิชา จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

2 หัวข้อ โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ ช่องทางการนำเสนอผลงาน
หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน

3 โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ
Adobe Acrobat Adobe Persuasion Microsoft PowerPoint Mind Map programs OpenOffice.org Impress

4 โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ (2)
Wordpress.com Blogger.com & blogspot.com Hi5.com Twitter.com Slide.com

5 ช่องทางการนำเสนอผลงาน
Offline (power point) Online (web)

6 หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน
ความเรียบง่าย มีความคงตัว (consistent) ใช้ความสมดุล มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น สร้างความกลมกลืน

7 หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน (2)
แบบอักษร เนื้อหา และจุดนำข้อความ เลือกใช้กราฟิกอย่างระมัดระวัง ความคมชัด (resolution) ของภาพ เลือกต้นแบบสไลด์ และแบบอักษรที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ร่วม

8 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Computer and Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google