งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาค้นคว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาค้นคว้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาค้นคว้า

2 บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับศึกษาค้นคว้า
Digital Library Web Board E-journal Online Book Courseware Web Opac Search Facilities

3 ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดที่เก็บสารสนเทศในรูปแบบของ ข้อมูล digital

4 กระดานสนทนา (Web Board)
เป็นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง internet

5 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)
เป็นวารสารที่นำ บทความมาเผยแพร่ทาง internet

6

7 (

8 หนังสือออนไลน์ (Online Book)
สามารถอ่านหนังสือและดาวน์โหลดหนังสือจากบริการ internet การอ่านจะต้องมี Software สำหรับอ่าน เช่น Acrobat Reader Glassbook Microsoft Reader

9

10

11

12

13

14 คอร์สแวร์ (Courseware)
เป็นสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ นำเสนอในลักษณะสื่อประสม ได้แก่ อักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียง

15 (

16 เว็บโอแพค (Web OPAC) บริการช่วยสืบค้นฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศผ่านเครือข่าย Internet เว็บโอแพคของสำนักวิทยบริการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน สืบค้นฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการ รายการวัสดุสารสนเทศสำรอง ส่วนอื่นๆ เช่น ข้อมูลการยืมคืน สืบค้นไปห้องสมุดอื่น

17

18 บริการค้นหาสารสนเทศ (Search)
โดยจะมีโปรแกรม robot หรือ Spider ที่ทำงานอัตโนมัติเพื่อเข้าไปใน Internet เพื่อคัดลอกข้อมูลจาก Web site ต่างๆ มาจัดทำดัชนี (Index) และจัดโครงสร้างไว้ในฐานข้อมูล โปรแกรมนี้จะมีการทำงานเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงข้อมูลใหม่ เพราะข้อมูลบน internet มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

19 ประเภทของการค้นหาสารสนเทศใน internet
ค้นหาแบบไดเรกทอรี (Directories) ค้นหาโดยใช้เครื่องสืบค้น (Search Engine or keyword Index) ค้นหาแบบเมตะเสริชต์ (Metasearch)

20 การค้นหาแบบ Directories
การรวบรวมข้อมูลได้แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาโดยการเลือกหมวดหมู่ย่อยไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบสิ่งที่ต้องการ ข้อดี : ใช้งานง่าย ข้อเสีย : ถ้าข้อมูลไม่อยู่ในหมวดหมู่จะสืบค้นไม่พบ

21 การค้นหาแบบ Directories

22

23

24 ค้นหาโดยใช้ Search Engine
ค้นหาโดยใช้คำค้น หรือ Keyword ข้อดี : ได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าแบบ directories ข้อเสีย : อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการ

25 (

26

27 ค้นหาแบบ MetaSearch เป็นตัวกลางในการไปสืบค้นจาก Search Engine ต่างๆ
ข้อดี : สามารถใช้หลายๆ วิธี มาช่วยสืบค้นข้อมูล ข้อเสีย : อาจจะได้ผลลัพธ์ที่มากเกินความต้องการ

28 (

29

30 ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูล

31 การใช้บริการช่วยสืบค้น
เทคนิคทั่วไป ก่อนที่จะทำการสืบค้นควรศึกษาคู่มือการใช้เพื่อทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้บริการสืบค้นมากกว่าหนึ่งอย่าง ก่อนนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ ต้องนำสารสนเทศมาวิเคราะห์ประเมินคุณค่าก่อน

32 เทคนิคเฉพาะ การสืบค้นโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
การใช้ตรรกบูลีนในการสืบค้น เช่น and or not ใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น “ ” คำเฉพาะ หรือจำกับการสืบค้นให้แคบลง * เพื่อขยายขอบเขตในการค้นหา มีแบบฟอร์มหรือเมนูให้เลือกวิธีสืบค้น การใช้อักษรตัวใหญ่ตัวเล็ก

33 การประเมินคุณค่าสารสนเทศใน internet
ใช้กฏเกณฑ์ Cars Checklist ของ Robert Harris ความน่าเชื่อถือ (Cedibility) ความถูกต้อง (Accuracy) ความเป็นเหตุเป็นผล (Reasonableness) แหล่งสนับสนุน (Support)

34 ข้อควรระวัง ควรใช้งานเท่าที่จำเป็น ไม่รบกวนผู้อื่นในขณะใช้งาน
ไม่ใช้ account ของผู้อื่นเข้าระบบ หมั่นตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการส่งแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่เผยแพร่สื่อลามก ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์

35


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาค้นคว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google