งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
Source: Ooncharoen , N. and Ussahawanitchakit, P. (2010) Nunta, S., Ooncharoen N. and Jedesadalug V. (2012). Ooncharoen , N. and Ussahawanitchakit, P. (2010).

2 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
การตระหนักรู้ถึงความเข้มข้นในการแข่งขัน ความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรม ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า การรับรู้ความมีคุณค่าของลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า บทสรุป 1 4 2 5 3 6

3 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
การตระหนักรู้ถึงความเข้มข้นในการแข่งขัน การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ธุรกิจต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง เหนือคู่แข่ง ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

4 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า เมื่อธุรกิจได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ ของธุรกิจ ก็จะทำให้สามารถทราบถึงความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของลูกค้า และนำ ข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่

5 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ความรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า หากธุรกิจสามารถเข้าใจ และทราบถึงความคาดหวัดของลูกค้าจะทำให้ธุรกิจ พยายามแสวงหาการบริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งมอบให้ลูกค้าเกินกว่าความคาดหวัง อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และประทับใจ

6 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรม องค์กรที่มีความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ย่อมสามารถสร้างโอกาส ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับธุรกิจได้ เพราะองค์กรเหล่านี้จะสร้างสรรค์ การบริการใหม่ๆ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าประทับใจได้เสมอ

7 ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
การรับรู้ความมีคุณค่าของลูกค้า การเรียนรู้ความมีคุณค่าของลูกค้านั้นจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจพยายาม แสวงหาการบริการที่ดีที่สุด และมีคุณค่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google