งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT Analysis KTA Model บทที่ 3 SWOT Analysis Sombat@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT Analysis KTA Model บทที่ 3 SWOT Analysis Sombat@hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT Analysis KTA Model บทที่ 3 SWOT Analysis

2 SWOT คืออะไร คือการวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบสภาพภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน S : จุดแข็ง W : จุดอ่อน O : โอกาส T : อุปสรรค แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องไม่มองข้ามไปคือ เรากำลังจะเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ที่อาจจะทำให้บางคนไม่พอใจจากการสำรวจ จุดอ่อน:W-จุดแข็ง:Sภายในองค์กร และ โอกาส:O-อุปสรรค:Tภายนอก KTA Model Sombat Boonyavanich

3 SWOT ให้คำตอบอะไรกับเรา
อะไรคือเรื่องหลักที่เราต้องเผชิญในวันนี้ เราจะจัดการกับเรื่องหลักนี้อย่างไร ข้อสังเกต บางคนใช้ SWOT เพื่อตั้งคำถามอย่างเดียว บางคนใช้เหตุผลของ SWOT มองข้ามปัญหาไป KTA Model Sombat Boonyavanich

4 เรามาทำความคุ้นเคยกับ SWOT ด้วยกัน
ถ้าคุณมีภารกิจ ที่จะต้องให้บริการที่มีภาพต่อชุมชน ตรงต่อเวลา ข้อมูลน่าเชื่อถือ และมีภาพพจน์ที่ดี มีการกำหนดหน้าที่ และภารกิจให้กับทีมงานทุกคน ภารกิจบรรลุเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ในการเพิ่มมูลค่า(Value Creation) และคุณค่าความเป็นอยู่ในชุมชนดีขึ้น เรามีวิธีคิด วิธีทำอย่างไร? KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt SWOT Analysis KTA Model บทที่ 3 SWOT Analysis Sombat@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google