งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต
จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 สิ่งที่ต้องเตรียม การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ
มีคู่สายโทรศัพท์ (คู่มือนี้ต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์บ้าน) เครื่องคอมพิวเตอร์( คู่มือนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP) โมเด็ม(Modem) โดยติดตั้งโมเด็มเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม msu

3 สิ่งที่ต้องเตรียม การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ msu
ต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ msu ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโมเด็ม

4 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
เมื่อติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบสายโทรศัพท์ เลือก My Network Places

5 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
ด้านซ้ายมือ Network Tasks > View network connections

6 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
ด้านซ้ายมือ Network Tasks > Create a new connection

7 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
จะปรากฏหน้าต่าง New Connection Wizard เลือก Next

8 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
เลือก Network Connection Type > Connect to the network at my workplace เลือก Next

9 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
เลือกการ Create the following connection > Dial-up connection เลือก Next

10 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
กรอกข้อมูล Company Name : msu เลือก Next msu

11 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อไปยังผู้ให้บริการ Phone number : เลือก Next

12 การตั้งค่าโมเด็ม สิ่งที่ต้องเตรียม ผู้ใช้บริการ
หากต้องการให้มีไอคอนที่หน้าให้เลือก ใน Add a shortcut… เลือก Finish

13 การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้องเตรียม
กรอก User name : ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้สมาชิก มมส. Password : ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้สมาชิก มมส. jeerakan.p

14 การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้องเตรียม
หากต้องการบันทึก User nameและ Password เพื่อความสะดวกในการใช้ครั้ง ต่อไป เลือก Save this user name and password… เลือก Me only หากต้องการใช้เฉพาะ เมื่อ Log in เครื่องเป็น User ของคุณ เลือก Anyone …. หากต้องการให้ทุกคนใช้งานได้ เลือก Dial ต้องการใช้งาน

15 การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้องเตรียม
จะมีการแสดงว่ากำลังมีการติดต่อไปที่ผู้ให้บริการ แสดงการตรวจสอบ User และ Password

16 การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้องเตรียม
14. หน้าจอ ล่างขวา จะมีรูปจอ 2 จอ เมื่อติดต่อได้สำเร็จ

17 การตั้งค่าโมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้องเตรียม
เลือกที่ไอคอนดังกล่าว จะบอกจำนวนในการส่งและการรับข้อมูล เลิกใช้งาน เลือก Disconnect


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google