งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปี 2554 ตามมติ ครม. มี 2 งวด ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปี 2554 ตามมติ ครม. มี 2 งวด ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปี 2554 ตามมติ ครม. มี 2 งวด ได้แก่

3 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปี 2555 ดำเนินการตามมติ ครม. ดังนี้ งวด 1/55 (1 มีค 55-28 กพ 56) งวด 1/55 (1 มีค 55-28 กพ 56) ผ่านการ พิสูจน์ สัญชาติ มี Passport รอพิสูจน์ สัญชาติ มี ทร.38/1 งวด 3 /55 15 มิย 55-14 ธค 55 งวด 3 /55 15 มิย 55-14 ธค 55 ต่ออายุประกัน 4 เดือน 0 + 650 = 650 600 + 1,300 = 1,900 ต่ออายุประกัน 1 ปี งวด 2/55 1 มีค 55-14 มิย 55 งวด 2/55 1 มีค 55-14 มิย 55 ต่ออายุประกัน 6 เดือน 600 + 450 = 1,050

4 งวด 5/55 (15 มิย 55 - 14 มิย 56) งวด 5/55 (15 มิย 55 - 14 มิย 56) งวด 4/55 ( 15 มิย 55 - 14 ธค 55 ) งวด 4/55 ( 15 มิย 55 - 14 ธค 55 ) รอพิสูจน์ สัญชาติ มี ทร.38/1 ผ่านการ พิสูจน์ สัญชาติ มี Passport ต่ออายุประกัน 6 เดือน ต่ออายุประกัน 1 ปี 600 + 1,300 = 1,900 600 + 650 = 1,250

5 การส่งเงินประกัน สุขภาพ 4 เดือน 1 มีค 55-14 มิย 55 4 เดือน 1 มีค 55-14 มิย 55

6 การส่งเงินประกัน สุขภาพ ค่าประกัน สุขภาพ 650 บาท งบพัฒนา คุณภาพบริการ 65 บาท สสจ / กรมการ แพทย์ 60 บาท สบรส. 5 บาท บริการส่งเสริม ป้องกัน (PP) 100 บาท สสจ / กรมการ แพทย์ 100 บาท บริการทาง การแพทย์ 485 บาท รพ. 460 บาท ผู้ป่วยนอก (OPD) 250 บาท ผู้ป่วยใน (IPD) 210 บาท HC 25 บาท 6 เดือน 15 มิย 55 -14 ธค 55

7 การส่งข้อมูลผู้ประกันตน และส่งเงิน กรณี MOU และพิสูจน์ สัญชาติ (Passport ) ณ วันที่ มาที่ทำประกันสุขภาพ +365 วัน ซึ่งมีอายุ 1 ปี ขณะนี้กำลังดำเนินการ จัดทำโปรแกรม ซึ่งใน ระหว่างที่รอส่งข้อมูลหาก มีการ Refer ให้ประสานต้น สังกัดและกองทุนกลาง Tel.0-2590-1595 คุณ วรรณี หรือ 0-25901578 คุณ ยุทธการ (IT) กรณี MOU และพิสูจน์ สัญชาติ (Passport ) ณ วันที่ มาที่ทำประกันสุขภาพ +365 วัน ซึ่งมีอายุ 1 ปี ขณะนี้กำลังดำเนินการ จัดทำโปรแกรม ซึ่งใน ระหว่างที่รอส่งข้อมูลหาก มีการ Refer ให้ประสานต้น สังกัดและกองทุนกลาง Tel.0-2590-1595 คุณ วรรณี หรือ 0-25901578 คุณ ยุทธการ (IT)


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปี 2554 ตามมติ ครม. มี 2 งวด ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google