งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proposal / Profile : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอช่องทางออกอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proposal / Profile : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอช่องทางออกอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proposal / Profile : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอช่องทางออกอากาศ
: โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอช่องทางออกอากาศ ,, ผู้สนับสนุนรายการ ของบประมาณ

2 รายละเอียดใน Proposal
ชื่อรายการ : สอดคล้องกับ concept รายการ : จดจำง่าย น่าสนใจ ความเป็นมาของรายการ : เขียนบรรยาย อธิบายเหตุผลของการผลิตรายการนี้ : ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3 วัตถุประสงค์รายการ : ผลิตไปเพื่ออะไร ชี้แจงทีละข้อ กลุ่มเป้าหมาย : แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก – รอง : แบ่งได้ตามเพศ วัย การศึกษา รสนิยม

4 รูปแบบรายการ : เช่น สารคดี เกมส์โชว์ ทอล์กโชว์ ฯลฯ ความยาวรายการ / วันเวลาการออกอากาศ : เช่น 30 นาที วันเสาร์ น. สถานีที่ออกอากาศ

5 : อธิบายภาพรวมของรายการ : กฎ กติกาการเล่นเกม
วิธีการนำเสนอ : อธิบายภาพรวมของรายการ : กฎ กติกาการเล่นเกม : พิธีกร / แขกรับเชิญคือใคร : สถานที่ถ่ายทำ 9. โครงสร้างรายการ : รายละเอียดในแต่ละช่วงของรายการ

6 ตัวอย่างประเด็นที่จะนำเสนอ
: ประเด็นการสนทนา / ชื่อตอนที่จะผลิต ตัวอย่างแขกรับเชิญ 11. พื้นที่การโฆษณา sponser : จัดสรรให้ในลักษณะใด

7 12. ตัวอย่าง “เทปแรก” ของรายการ
: อธิบายโดยละเอียดถึงเนื้อหาที่จะ on air ครั้งแรก : ส่ง script รายการ 13. ภาคผนวก : อ้างอิงแหล่งที่มาการค้นคว้าข้อมูล

8 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวเล่ม : เนื้อหาครบ : พิมพ์ถูกต้อง
: เนื้อหาครบ : พิมพ์ถูกต้อง : จัดวางรูปเล่มสวยงาม * ต้องเป็นรายการที่สอดแทรกสาระความรู้ *

9 รูปแบบรายการโทรทัศน์ (format)
รายการพูด / บรรยายคนเดียว (monologue) : ผู้บรรยายมีความรู้ ทักษะการพูด : อาจมีภาพประกอบเพื่อไม่เห็นหน้าผู้พูดตลอด : จุดเด่นคือ ให้ข้อมูลที่กระชับ น่าเชื่อถือ

10 รายการสนทนา (talk show)
: พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามซึ่งกันและกัน รายการสัมภาษณ์ (interview) : ผู้สัมภาษณ์จะซักถาม โดยไม่ออกความเห็น และสรุปตอนจบ รายการอภิปราย (discussion) : ผู้ดำเนินรายการ 1 คน ป้อนคำถามให้ผู้ร่วมอภิปราย 2-4 คน

11 รายการเกมส์โชว์ (game show)
: การแข่งขัน 2 ฝ่ายขึ้นไป ตามกติกา : การตอบปัญหา (quiz show) รายการสารคดี (documentary) : เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะ : เสนอเนื้อหาด้วยภาพ และเสียงบรรยาย

12 รายการละคร (drama) : ผลิตจากเรื่องที่มีผู้ประพันธ์ไว้หลายแนว รายการเพลงและดนตรี (music) : ทั้งแบบ concert และ มิวสิควิดีโอ

13 รายการสาธิต (demonstration)
: เสนอขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชม ได้แนวทางไปใช้ได้จริง 10. รายการข่าว (news) : การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในลักษณะ 5w 1h 11. รายการถ่ายทอดสด (live program) : ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงในขณะนั้น มีผู้บรรยาย

14 12. รายการวาไรตี้ / ปกิณกะบันเทิง (variety show)
: รวมความบันเทิงหลายแบบ สนองผู้ชมกลุ่มต่างๆ ที่สนใจเรื่องราวต่างกัน : เช่น มีดนตรี ตลก ละครสั้น ร้องเพลง 13. รายการนิตยสาร (magazine) : มีความหลากหลายของเรื่องราวที่นำเสนอ เพื่อเสนอต่อ ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม

15 14. รายการเรียลลิตี้โชว์ (Reality Show)
: เป็นรายการที่มีพื้นฐานมาจาก Reality Based Program : ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ ผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมเพื่อให้แสดงความเป็นตัวตนออกมา และช่วง air time ที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt Proposal / Profile : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอช่องทางออกอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google