งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร จากงานเขียนตั้งแต่ข้อ 1-15 ผู้อ่าน คงจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ข่าวสาร ก็น่าเชื่อได้ว่าหรือตั้ง สมมุติฐานได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร จากงานเขียนตั้งแต่ข้อ 1-15 ผู้อ่าน คงจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ข่าวสาร ก็น่าเชื่อได้ว่าหรือตั้ง สมมุติฐานได้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร จากงานเขียนตั้งแต่ข้อ 1-15 ผู้อ่าน คงจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ข่าวสาร ก็น่าเชื่อได้ว่าหรือตั้ง สมมุติฐานได้ว่า ผู้บริหาร ผู้ที่ รับผิดชอบองค์การน่าจะได้ใช้ข้อมูล ข่าวสารในการบริหารจัดการของ ท่าน แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้ เป็นเช่นนั้น ดังจะเห็นจากงานเขียน ของ Bill Gates และ Peter F. Drucker

2 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร Bill Gates ได้เขียนไว้ในคำนำในหนังสือ Business@ the Speed of Thought : Succeeding in Digital Economy ต่อไปนี้ “ มีเพียงไม่กี่บริษัทกำลังใช้เทคโนโลยี ดิจิตอลสำหรับกระบวนการใหม่ ซึ่งจะ ช่วยปรับปรุงการทำงาน ซึ่งจะให้ ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจาก ความสามารถของพนักงานทุกคน และ ให้ความรวดเร็วในการตอบสนองซึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันในโลก ธุรกิจที่รวดเร็ว ”

3 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโสจำนวนมากที่ทำ เหมือนว่าการไม่มีข้อมูลในเวลาที่ เหมาะสมเป็นเรื่องไม่เป็นไร เนื่องจาก ท่านเหล่านี้คุ้นเคยกับการไม่มีข่าวสาร จึงไม่ประจักษ์ว่าได้พลาดอะไรไป เป้าหมายของการกล่าวสุนทรพจน์ต่อ CEO เพื่อยกระดับความคาดหวัง ผม อยากให้เขาตกใจว่าเขาได้ใช้ประโยชน์ จากข่าวสารที่นำมาปฏิบัติได้จาก IT ที่ ลงทุนแล้ว ผมอยากเห็น CEO ที่ เรียกร้องไหลเวียนของข่าวสาร ซึ่งจะ ช่วยให้เขามีความรู้เกี่ยวกับลูกค้าที่ รวดเร็ว และจับต้องได้

4 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร บริษัททั่วๆ ไปได้ลงทุนใน เทคโนโลยีที่สามารถให้ข่าวสารได้ เพียงพอถึงร้อยละ 80.0 แต่ใช้ ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 20.0 ช่องว่างระหว่างสิ่งที่จ่ายไปกับที่ ได้รับประโยชน์เกิดจากความไม่ เข้าใจว่าอะไรที่เป็นไปได้และการที่ ไม่สามารถมองเห็นศักยภาพเมื่อ สามารถใช้เทคโนโลยีที่จะเคลื่อน ข่าวสารที่ถูกต้องไปยังทุกคนได้ อย่างรวดเร็ว

5 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร ส่วน Peter F. Drucker ได้เขียนไว้ ในบทที่ 10 ภายใต้หัวข้อ จงให้ข้อมูลให้เป็น : รู้ในสิ่งที่ควรรู้ ในหนังสือ Managing in a Time of Great Change งานเขียนที่เกี่ยวข้อง คือ

6 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร “ ผู้บริหารทั้งหลาย รู้จักใช้คอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้มีอายุ น้อยๆ บางคนนั้น รู้ว่าคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไรมากเสียกว่าที่จะรู้ว่า รถยนต์หรือโทรศัพท์ทำงานอย่างไรเสีย อีก แต่ถึงอย่างนั้นผู้บริหารที่ใช้ข่าวสาร ข้อมูลเป็นก็ยังมีเพียงไม่กี่คน ส่วนใหญ่ จะรู้แต่เพียงวิธีหาข้อมูล แต่มักจะยังไม่ ทราบวิธีนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ ประโยชน์

7 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร มีผู้บริหารน้อยคนนักที่ทราบว่า พวกเขา ควรจะถามว่าข้อมูลที่ผมควรทราบ เพื่อให้สามารถทำงานได้มีอะไรบ้าง ? ผมจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เมื่อไร ? ใน รูปแบบใด ? แล้วควรได้รับข้อมูลเหล่านี้ จากใคร ? แล้วที่ยิ่งมีน้อยลงไปกว่านี้อีก ก็คือคนที่ถามว่า เมื่อผมได้รับข้อมูล เหล่านี้มาครบแล้ว ผมจะทำอะไรเพิ่มขึ้น ได้บ้าง ? ผมควรจะตัดงานเก่าออกไป ตรงไหนบ้าง ? มีงานไหนที่ผมควรจะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ? แล้วที่มักจะไม่มี คน ถามเลยคือ ผมจะต้องให้ข้อมูลอะไร ? แก่ใคร ? เมื่อไร ? ในรูปแบบไหน ?

8 บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าผู้รู้ 2 ท่านในเรื่องนี้ พูด สอดคล้องต้องกัน แต่อีก แง่มุมหนึ่งผู้เขียนขอให้ท่านอ่านงาน เขียนหัวข้อเรื่อง “Show me the data” ในภาคผนวก 6


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 16 การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ของ ผู้บริหาร จากงานเขียนตั้งแต่ข้อ 1-15 ผู้อ่าน คงจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ข่าวสาร ก็น่าเชื่อได้ว่าหรือตั้ง สมมุติฐานได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google