งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม Computer for Industry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม Computer for Industry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม Computer for Industry

2 เหตุผล จัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ทำงานได้รวดเร็ว
ทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก ทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

3 สถานศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ราชการ ธุรกิจ ธนาคาร ร้านค้าปลีก
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ราชการ ธุรกิจ ธนาคาร คมนาคม สื่อสาร อุตสาหกรรม

4 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
หมายรวมถึง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล ฐานข้อมูล รวมทั้งซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ด้าน ต่าง ๆ ทั้งด้านเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุม กระบวนการผลิต ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขนถ่าย สินค้าและวัสดุ ระบบเครือข่ายมาตรฐาน ใน กระบวนการผลิต การบริการและสิ่งแวดล้อม

5 จะศึกษาอะไร ในด้านคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ในงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการผลิต และการบริการ มี ระบบงานเป็นอย่างไร ใช้ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์อะไร มา สนับสนุนระบบงาน ในวงการอุตสาหกรรมไทย มีระบบงานอะไรให้ศึกษา เป็น กรณีตัวอย่างได้บ้าง จะสร้างระบบงานอะไร ทดแทนการนำเข้าได้บ้าง โดยลงทุน เป็นเงินตราต่างประเทศน้อยที่สุด

6 ระบบงานในอุตสาหกรรมที่หน่วยคอมพิวเตอร์จะต้องสนับสนุน
DSS Product standards Standards Research Development Others Retention Banks Material Information Quality Management Quality Standards Production Process Certification Technical Training Product Analyst Customer Feedback Academic for Self Support feedback Inventory Stock Logistic System Customer and Representative Returning Process Maintenance Outlet Sale DSS: Decision Support System

7 การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
การผลิตและการขนถ่ายวัสดุ งานประมวลผล งานบริหาร ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การจัดการจำหน่าย

8  สิ่งที่ต้องจัดหา ระบบงาน ระบบเครือข่าย
ฮาร์ดแวร์ที่รองรับระบบงานและเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม Computer for Industry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google