งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบสกาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบสกาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบสกาดา

2 องค์ประกอบของระบบสกาดา
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นระยะทางไกลได้โดย หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ ระดับบนเป็นเครื่องมือปฏิบัติการของผู้ใช้สำหรับตรวจสอบและควบคุม กระบวนการผลิตเชื่อมต่อกับหน่วยควบคุมระยะไกล หน่วยควบคุมระยะไกล ติดต่อกับหน่วยติดต่อระยะไกลโดยการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลทางระบบ เครือข่ายคมนาคม และหน่วยติดต่อระยะไกลเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อกับ กระบวนการผลิต ประกอบด้วย หน่วยรับสัญญาณ และส่งสัญญาณของ สัญญาณชนิดแอนะล็อก และสัญญาณชนิดดิจิตอล

3 การติดตั้งสกาดาสำหรับตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และบริหารระบบควบคุม

4 สกาดาเหมาะสมกับงานประเภทใด
การตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการผลิต การบริหารระบบควบคุม ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริเวณ กระบวนการผลิตครอบคลุมพื้นที่กว้าง หรือโรงงานอุตสาหกรรม มีกระบวนการผลิตอิสระติดตั้งกระจัดกระจายทั่วบริเวณพื้นที่การ ผลิต รวมถึงระบบสาธารณูประโภคต่าง


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบสกาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google