งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONTENT IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONTENT IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONTENT IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS

2 IEEE-488 Institute for Electrical and Electronic Engineers
IEEE-488 bus เป็นระบบที่ทำให้ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถชื่อมโยงกับระบบเครื่องมือวัดและทดสอบได้

3 CONNECTOR IEEE-488 Connector

4 เป็นการเชื่อมโยงระบบบัส

5 IEEE 488 EXAMPLE

6 HPIB BUS บริษัทฮิวเล็ตต์ แพคการ์ด ได้พัฒนา Hewlett-Packard Interface Bus (HPIB) เพื่อเชื่อมโยง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นบัสแบบ ISA Bus ( industry standard architecture) คอมพิวเตอร์ ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ เครื่องมือวัดอื่นๆเข้าด้วยกันมาตรฐานนี้

7 การแบ่งประเภทอุปกรณ์ในมาตรฐาน HPIB
1. Listener 2. Talker 3. Controller

8 ระบบบัสในมาตรฐานของ HPIB
1. Databus 2. บัสบริหารระบบ (Management Bus) 3. สัญญาณ HAND SHAKE

9 Data bus

10 บัสบริหารระบบ (Management Bus)

11 สัญญาณ HAND SHAKE เป็นสัญญาณที่ใช้ควบคู่กับDATA BUS ในการรับส่งข้อมูล มีสายสัญญาณ

12 GPIB GENERAL PURPOSE INTERFACE BUS

13 Controller Area Network
CAN Controller Area Network

14 U S B UNIVERSAL SERIAL BUS (BUS)

15 RS 485

16

17 RS-423 FOM II Modems for Point-to-Point Fiber Optic Links

18 RS422

19 RS232

20 Profibus

21 END


ดาวน์โหลด ppt CONTENT IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google