งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน

2 ประธาน นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี 1
ประธาน นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี 1 นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ สพม.7 ผู้ช่วยเลขานุการ สมาชิกกลุ่ม 17 เขต

3 สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
1.แบ่งกลุ่มรับผิดชอบพืชสวนแต่ละชนิด 2. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียด 23 ประเด็น(มากหรือน้อยกว่า)หรือกำหนดประเด็นศึกษาที่สำคัญและจำเป็นให้ครบถ้วน 3.ตามล่าหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆอย่างหลากหลาย(มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง) 4.ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ 5. ส่งงาน สพฐ.

4 ผู้รับผิดชอบ สพป.นนทบุรี เขต 1 (หัวหน้า) สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.3(นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา)

5 ผู้รับผิดชอบ สพป.เพชรบุรี เขต 1 (หัวหน้า) สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.สุโขทัย เขต 2

6 ผู้รับผิดชอบ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (หัวหน้า) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

7 ผู้รับผิดชอบ สพป.นครนายก(หัวหน้า) สพป.ชัยนาท
สพม.10(เพชรบุรี – สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-ประจวบคีรีขันธ์)

8 ผู้รับผิดชอบ สพป.ราชบุรี เขต 1 (หัวหน้า) สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป. ตาก เขต 1 สพป.สมุทรสาคร

9 ประเด็นสอบถาม ห้วข้อใหม่ได้หรือไม่
ประเด็นศึกษา 23 รายการ สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลด ตามสภาพหรือบริบทของพืชแตละชนิดได้หรือไม่ และเรียงลำดับ ห้วข้อใหม่ได้หรือไม่

10 ข้อเสนอแนะ ควรชึ้แจงทำความเข้าใจในประเด็นศึกษาให้เข้าใจตรงกัน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google