งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
ไกวัลย์ ถนอมสิน รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.ปีที่ 31 ฉบับที่ 124.หน้า

2 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 1 จงหาจำนวน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ใส่ใน ข้างล่างนี้ เพื่อให้ผลบวกแต่ละแนวมีค่าเท่ากัน หาจำนวนที่อยู่มุมทั้งสามก่อน โดยพิจารณาจากจำนวนที่กำหนดให้คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ถ้าเลือก 1 , 2 และ 3 ไว้ที่มุม จะได้ พิจารณาผลบวกจำนวนระหว่างมุมแต่ละคู่ จะได้ 1 + 2 = 3, = 4 และ = 5 ขั้นที่ 3 พิจารณาจำนวนที่เหลือ คือ 4 , 5 และ 6 เพื่อนำไปวางใน ที่ว่างอยู่ 1 ขั้นที่ 4 4 ตรวจสอบความถูกต้อง 5 = 9 = 9 = 9 6 3 2

3 4 5 6 ถ้าเลือก 4 , 5 และ 6 วางไว้ที่มุมทั้งสาม
คิดว่าจะนำ 1 , 2 และ 3 เติมลงใน ได้อย่างไร และผลบวกแต่ละแนวเป็นเท่าไร สามารถเลือกจำนวนอื่นไว้ที่มุมได้อีกหรือไม่และมีผลบวกแต่ละแนวเป็นเท่าไร อธิบาย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google