งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ

2 เกิด ๑๔ เมษายน ๒๕๐๐ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มือถือ ๐๘๑-๕๔๐๙๕๐๘

3 คาถาการเป็นครูที่จำเขามา
๑.ปรัชญาการทำงาน “จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” คาถาการเป็นครูที่จำเขามา “ครูดีกับผม ผมดีกับครู ครูรักผม ผมรักครู”

4 ๒.วิสัยทัศน์ “ความเจริญงอกงามขององค์กร คือความเจริญของบุคลากร”

5 ๓. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการตำแหน่งครู
“จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ศรัทธาในอาชีพครู และ นักเรียน คือ เจ้านายที่แท้จริงของอาชีพครู” “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”

6 ๔.ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการ ๒๑ ก.ค.๒๕๒๓ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ รร. ราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๖ มี.ค. ๒๕๒๔ รร.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๑ พ.ย.๒๕๒๕ รร.ธรรมโฆสิต อ.นาหม่อม จ.สงขลา

7 ๑๙ พ.ค.๒๕๔๑ ร.ร.หาดใหญ่พิทยาคม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๑๙ เม.ย.๒๕๔๖ อ.๓ ระดับ ๘ ร.ร.หาดใหญ่พิทยาคม ปัจจุบัน อายุราชการ ๒๗ ปี ๑๐ มี.ค.๒๕๔๙ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ร.จ.พ.

8 ๕. ประวัติการศึกษา ๒๕๓๙ ปริญญาโท เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๕๓๙ ปริญญาโท เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๕๒๒ ปริญญาตรี เอกภาษาไทย วิทยาลัยครูสงขลา ๒๕๒๐ อนุปริญญา เอกประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๑๘ ป.กศ.ต้น วิทยาลัยครูสงขลา ๒๕๑๖ มัธยมศึกษา ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ๒๕๑๒ ประถมศึกษา ร.ร.วัดหงษ์ประดิษฐาราม

9 ๖. ประวัติการทำงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้างานจริยธรรม หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์ หัวหน้าเวรประจำวันพฤหัส

10 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนวิชา
๑. ภาษาไทย ๑ ท ๔๑๑๐๑ ม.๔ ๒. ภาษาไทย ๒ ท ๔๑๑๐๒ ม.๔ ๓. การเขียน ๑ ท ๔๑๒๐๑ ม.๔ ๔. การเขียน ๒ ท ๔๑๒๐๒ ม.๔ ๕.การเขียนเรื่องสั้น ท ๔๓๒๐๒ ม.๖

11 เป็นครูที่ปรึกษา ม.๔/๓ เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐

12 ๗. ความสามารถพิเศษ ๗.๑ มีความสามารถพิเศษเขียนในเชิงสร้างสรรค์ ๗.๒ ความสามารถในการฝึกซ้อมทักษะพูด ทักษะเขียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๗.๓ ความสามารถในการเป็นวิทยากร

13 ๘. ผลงานที่ภาคภูมิใจ ๑. รวมเรื่องสั้น เรื่องบาปบริสุทธิ์ ๒.รวมเรื่องสั้น เรื่องนาย ๓. รวมเรื่องสั้นเรื่อง พ่อ...ผู้ชายในหัวใจของฉัน ๔. รวมเรื่องสั้น เลี้ยวซ้ายหัวใจสลาย ๕. บทความ โลกการอ่านได้อะไรมากกว่าที่คิด

14 ๖. จดหมายถึงศรีบูรพา ๗. กว่าจะถึงวันนี้

15 ๙. ผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิใจ
๑. ชนะเลิศโต้วาทีระดับจังหวัด ๒๕๔๖ ๒. รางวัลชมเชยระดับประเทศ แข่งขันทอล์กโชว์ ประกอบการแสดงพื้นบ้าน ๒๕๔๙ ๓. รองชนะเลิศ นิทานพื้นบ้านภาคใต้ งานวิชาการ มอ.๒๕๔๙

16 ๔. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการเขียนเรื่องสั้น สพท
๔. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการเขียนเรื่องสั้น สพท.สงขลา เขต ๒ ไปเป็นตัวแทนเยาวชนไปแข่งขัน จ.นครศรีธรรมราช ๕. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่น ๒ ปี ๒๕๔๘ อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ๖. ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ช่วงชั้นที่ ๓ ปี ๒๕๔๙

17 ๗. สื่อ Power Point ของนักเรียน

18 ๑๐. รางวัลเกียรติยศ ๑. “ครูรักการอ่าน” รางวัลดีเด่น ระดับ สพท. สงขลา เขต ๒ ๒๕๔๙ ๒. รับรางวัลสุภา ฯ เทวกุล การประกวดจดหมายถึงศรีบูรพา ปี ๒๕๔๘

19 ๓.ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมโครงการ เขียนความดีที่หัวใจตามรอยเบื้องยุคคลบาท น้อมเกล้าถวายในหลวง ของสมาคมนักเขียน และ สสส. ๒๕๔๙ ๔. ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ “๕๐ ปี บ.พ.ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” ๒๕๔๙


ดาวน์โหลด ppt ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google