งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบในร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบในร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระบบในร่างกาย

2 เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกัน

3 เนื้อเยื่อ คือกลุ่มเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันมาอยู่รวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

4 ชนิดของเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อประสาท

5 เนื้อเยื่อผิว คือ เนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มและเนื้อเยื่อที่บุอวัยวะต่าง ๆ
เนื้อเยื่อบุภายในกระเพาะอาหาร เนื้อเยื่อบุภายในปอด

6 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน คือเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกาย
กระดูก กระดูกอ่อน เลือด

7 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
ประกอบด้วยเซลล์ที่หดตัวและคลายตัวได้ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ

8 อวัยวะ สมอง ปอด ไต กระดูก หัวใจ กระเพาะอาหาร อวัยวะเพศ
เกิดจากเนื้อเยื่อหลายชนิดมาร่วมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกัน สมอง ปอด ไต กระดูก หัวใจ กระเพาะอาหาร อวัยวะเพศ

9 ระบบอวัยวะ  อวัยวะหลายชนิดที่ทำงานประสานกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

10 ระบบร่างกาย ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดและแก๊ส
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดและแก๊ส ระบบขับถ่าย ระบบประสาท ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์

11 การจัดระบบในร่างกาย เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบในร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google