งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักคณิตศาสตร์ไทย ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักคณิตศาสตร์ไทย ปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักคณิตศาสตร์ไทย ปัจจุบัน
เสนอ อ.ชัยสิทธ์ พงพัฒน จัดทำโดย นาย ชาตรี รักษ์สัจจ์

2 ศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา

3 ชื่อ/สกุล ศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์สถานที่ทำงาน ภาควิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาสาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ Engineering Mathematics เบอร์โทรศัพท์  แฟกซ์ 

4 ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา นักคณิตศาสตร์ผู้คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2550   ถือเป็นปีดีสำหรับนักคณิตศาสตร์เพราะบนเวทีอันทรงเกียรติของมูลนิธิส่งเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มอบรางวัลให้กับนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานและคุณความดีมาครบขวบปี "เบญจเพส" ในปีนี้เพิ่งมอบรางวัลให้แก่นัก คณิตศาสตร์เป็นครั้งแรก ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ผู้ศึกษาทฤษฎีจุดตรึง (Fixed Point Theory) ที่ใช้สร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์แล้วตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยโดย ประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายสาขา 

5 บรรณานุกรม learning/04collage/write/team.html ?member_id=213

6 ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นักคณิตศาสตร์ไทย ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google