งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การกำหนดการนำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การกำหนดการนำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การกำหนดการนำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์
บทที่ 7 การกำหนดการนำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์

2 การกำหนดการนำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์
การนำเสนอนั้นไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม PowerPoint เสมอไป อาจแสดงในลักษณะของเว็บเพจก็ได้ แล้วใช้บราวเซอร์ เช่น Internet Explorer เปิดดู  

3 การกำหนดการนำเสนอ การนำเสนอหรือสั่งฉายสไลด์ทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. ใช้คำสั่ง นำเสนอภาพนิ่ง => ชมการนำเสนอ 2. คลิกปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่ง 3. กดแป้น F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อเริ่มฉายสได์แผ่นแรก 4. กดแป้น shift + F5 เพื่อฉายสไลด็แผ่นที่กำลังทำงานอยู่  

4 ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์
ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์มีไว้เพื่อเป็นตัวกำหนดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงลำดับการฉายสไลด์ โดยเราเป็นผู้สร้างและกำหนดเองว่าปุ่มนี้เมื่อเราคลิกแล้วจะไปยังสไลด์หน้าไหน ซึ่งสามารถแบ่งลักษระการใช้งานไดเป็นประเภทใหญ่ ดังนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการ เช่น เลื่อนไปยังสไลด์แผ่นแรกหรือแผ่นที่อยู่ก่อนหน้า เปิดไฟล์หรือเว็บเพจใดบนอินเตอร์เน็ตโดยระบุ URL เพื่อเรียกใช้แมโคร เพื่อเรียกโปรแกรมใดๆใหทำงาน เพื่อเล่นไฟล์เสียง เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อแก้ไขออบเจ็คนั้น  

5 ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์
ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์

6 ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์
ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์

7 การตั้งเวลาการฉายสไลด์
ก่อนการนำเสนองานจริงๆ เราต้องซ้อมการบรรยายไปพร้อมกับการฉายสไลด์ ซึ่งหากมีคำถามระหว่างสไลด์ แล้วมีผลต่อการเปลี่ยนสไลด์ เราก็อาจสั่งให้หยุดการนับเวลาชั่วคราว แล้วสั่งให้ฉายต่อเพื่อกลับเข้าสู่การบรรยาย 

8 การตั้งเวลาการฉายสไลด์

9 การกำหนดการเชื่อมโยงสไลด์
หัวข้อนี้ก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ หัวข้อการใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์เพียงแค่เราเลือก ออบเจ็ค (ออบเจ็ค คือ ชิ้นงานต่างที่เราจะทำเป็นจุดเชื่อมโยง เช่น ข้อความ , ปุ่ม , หรือรูปภาพ ) ที่ต้องการสร้างจุดเชื่อมโยง แล้วกำหนดจุดเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่เราต้องการ    

10 การกำหนดการเชื่อมโยงสไลด์

11 การกำหนดการเชื่อมโยงสไลด์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การกำหนดการนำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google