งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม
นอกจากการควบคุมเงินสดรับและเงินสดจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบบัญชีเงินสดที่สมบูรณ์จะต้อง สามารถจัดทำงบประมาณเงินสด สามารถให้ข้อมูลและข่าวสาร ตลอดจนผลิตรายงานที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์แก่ผู้บริหาร สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบงานบัญชีย่อยอื่นๆ ได้ดี

3 ระบบเงินสดเป็นระบบงานย่อยที่ติดต่อเชื่อมโยงใกล้ชิดกับระบบอื่นๆ
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (เงินสดจ่าย) ระบบเงินเดือนและค่าแรง (เงินสดจ่าย) ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน (เงินสดรับ) สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบงานบัญชีย่อยอื่นๆ ได้ดี

4

5

6

7

8 เงินสดรับ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google