งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่
ทรงพระเจริญ ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

2 แนวทางการป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
ยินดีนำท่านเข้าสู่ แนวทางการป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

3 พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว.ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่
พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว.ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

4 การป้องกันอุบัติเหตุ
*การสร้างถนนและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ *การผลิตรถและอุปกรณ์ส่วนควบ Engineering การป้องกันอุบัติเหตุ Education Enforcement *สถาบันการศึกษา *ประชาชนทั่วไป *หน่วยงานราชการ *ฝ่ายนิติบัญญัติ *ฝ่ายตุลาการ *ฝ่ายรักษากฎหมาย

5 ปัจจัยที่ก่ออุบัติเหตุ
คน ปัจจัยที่ก่ออุบัติเหตุ รถ ถนน

6 สถิติผลการจับกุมปี 2547 ผลรวม 74,786 ราย
1.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 25,637 ราย 2.ไม่สวมหมวกนิรภัย 38,533 ราย 5.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,528 ราย 4.จอดรถในเขตห้าม ,413 ราย 3.ไม่พกสำเนาฯ ,025 ราย 6.ควันดำ ราย ผลรวม 74, ราย

7 สถิติผลการจับกุมปี 2548 ผลรวม 71,433 ราย
1.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 33,873 ราย 2.ไม่สวมหมวกนิรภัย 21,728 ราย 5.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,524 ราย 4.จอดรถในเขตห้าม ,560 ราย 3.ไม่พกสำเนาฯ ,246 ราย 7.เมาไม่ขับ ราย 6.ควันดำ ,403 ราย ผลรวม 71, ราย

8 สถิติผลการจับกุมปี 2549 ข้อหา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2,308 2,816 1,611 2,064 1.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1,463 2.ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,721 1,565 982 458 596 707 507 3.ไม่พกสำเนาฯ 356 323 418 321 4.จอดรถในเขตห้าม 92 184 280 160 5.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 80 324 6.ควันดำ 157 151

9 ยุทธศาสตร์ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
3ม 2ข 1ร

10 เมาไม่ขับ

11 สุรา 6 แก้ว ผสม ( 1 ฝา / 15 ซีซี )
สุรา 6 แก้ว ผสม ( 1 ฝา / 15 ซีซี ) เบียร์ 2 กระป๋อง หรือ 2 ขวดเล็ก ไลท์เบียร์ 4 กระป๋อง หรือ 4 ขวดเล็ก ไวน์ 2 แก้ว ( แก้วละ 80 ซีซี )

12 หมวกนิรภัย

13

14 มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยเปิดไฟหน้า

15 ใบขับขี่

16 เข็มขัดนิรภัย

17 ความเร็ว

18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2522 )
ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนด ความเร็วสำหรับรถ ดังต่อไปนี้ ชนิดรถ ในเขต * นอกเขต 1.รถบรรทุกที่มี น.น.รถรวม น.น.บรรทุกเกิน 1,200 ก.ก หรือบรรทุกคนโดยสาร 60 80 2. สำหรับรถอื่นที่ระบุใน (1) ขณะที่ลากจูง รถพ่วง หรือรถยนต์สามล้อ 45 60 3. สำหรับรถอื่นที่ระบุใน (1) (2) รถจักรยานยนต์ หรือ รถอื่นๆ 80 90 ในเขต * เขตกรุงเทพมหานคร / เขตเมืองพัทยา / เขตเทศบาล

19 การแสวงหาความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน

20 ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

21 ฝึกอบรม หลักสูตร ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร จราจร

22 จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
- ตามสถานประกอบการเอกชน - ตามส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ - ตามแหล่งชุมชน

23 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google