งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปที่ 9.1-1 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปที่ 9.1-1 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปที่ 9.1-1 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี ปลัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงทะเบียน นายสัมพันธ์ บุญจอง ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าว รายงานการประชุม นายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี ปลัด จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการ ประชุม บรรยากาศโดยทั่วไปของการ ประชุม นายไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์ และ รศ. ดร. สุเทพ ศิลปานันทกุล นำเสนอร่าง ขอบเขตการศึกษาฯ

2 รูปที่ 9.1-1 ( ต่อ ) การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 การนำเสนอวิดีทัศน์ของ โครงการ ผู้แทนกรมชลประทานและ ผู้แทนกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาตอบประเด็นห่วงกังวล และข้อสงสัย นายวารุจ ศิริวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด อุตรดิตถ์ กล่าวให้ความสำคัญต่อ โครงการ นายไมล์ มีชิน อดีตสมาชิกสภา จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวถึงความ ต้องการให้มีการพัฒนาโครงการ การปรึกษาหารือระหว่าง เจ้าหน้าที่จาก กรมชลประทานและกรมป่าไม้ การปรึกษาหารือระหว่าง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน อุตรดิตถ์และสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร

3 รูปที่ 9.1-1 ( ต่อ ) การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผู้แทนจากกรมชลประทานตอบ ประเด็นห่วงกังวล ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ


ดาวน์โหลด ppt รูปที่ 9.1-1 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google