งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม KM Day สำนักชลประทานที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม KM Day สำนักชลประทานที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม KM Day สำนักชลประทานที่ 17

2 กิจกรรม วิทยากร เวลา พิธีเปิด ผส.ชป.17 น. พิธีมอบโล่แก่ผู้เกษียณ น. เรื่องเล่า ข้าวชาวเขื่อนปัตตานี นายชิณวัฒน์ พรหมมานพ น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ถอดความรู้ผู้เกษียณ ผู้เกษียณทุกท่าน น.

3

4 บรรยากาศในงาน

5

6 การจัดนิทรรศการในงาน

7 พื้นที่จัดนิทรรศการ ขนาด 3X3 ม.

8

9 ความสามัคคีในหมู่คณะ
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดบูธจัดนิทรรศการ ความสามัคคีในหมู่คณะ ความสวยงาม

10 การดึงดูด ความสนใจและ ความสนุกสนาน

11 เรื่องเล่าข้าวชาวเขื่อนปัตตานี

12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ถอดความรู้ผู้เกษียณ

13

14 กิจกรรมตอนบ่าย: แข่งกีฬาสัมพันธ์

15 กิจกรรมเย็น: งานเกษียณอายุราชการ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม KM Day สำนักชลประทานที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google