งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them

2 ข้อตกลง KM - มิใช่ทฤษฎี - ทำขบวนการ - ประสบการณ์ทุกคนมีความสำคัญ - มีทีมงาน - ถูกผิดมีโอกาสทุกคน - ต้องปฏิบัติและแก้ไข

3 - ต้องให้ความรู้ - สร้างทีมงาน - ให้กำลังใจ ยกย่อง - ลดบทบาทคุณอำนาจ
บทบาท CKO - ต้องให้ความรู้ - สร้างทีมงาน - ให้กำลังใจ ยกย่อง - ลดบทบาทคุณอำนาจ

4 - คุณเอื้อ Chief Knowledge Officer (CKO)
ผู้เกี่ยวข้อง KM - คุณเอื้อ Chief Knowledge Officer (CKO) - คุณอำนวย Knowledge Facilitator - คุณกิจ Knowledge Practitioners - คุณอำนาจ - คุณลิขิต

5 สิ่งเสริมที่ให้เกิดผล
- Seven eleven - คุณอำนวย - Best Practice - การปลูกแตงโม - การเลี้ยงต่อ

6 KM ที่ปฏิบัติ 2 ระดับ - ระดับเจ้าหน้าที่ - ระดับเกษตรกร

7 จุดอ่อนของ KM พูด แต่ไม่ปฏิบัติ หากนำไปปฏิบัติ - ถูก ไม่ถูก ความรู้เสริม สิ่งที่ดีกว่า - สร้างความเชื่อมั่น - สร้างความเคยชิน - โครงการใหม่ เพิ่มงาน - ความร่วมมือ

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google