งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

3 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นฐานของตนเอง และครอบครัว
เป้าหมายการจัดสวัสดิการ กบข. 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นฐานของตนเอง และครอบครัว 2. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 3. ส่งเสริมการออมระยะยาว

4 โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.
สวัสดิการเพื่อการศึกษา โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. (ธนาคารกรุงเทพ) โครงการสวัสดิการธนาคารนครหลวงไทย เพื่อสมาชิก กบข. (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)

5 สิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเอกชน เพื่อสมาชิก กบข.
สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเอกชน เพื่อสมาชิก กบข. สิทธิประโยชน์ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพและเครือข่าย

6 โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพย
สวัสดิการเพื่อการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพย

7 สวัสดิการเพื่อลดภาระในการดำรงชีพของสมาชิก
โครงการสิทธิพิเศษซิมการ์ด กบข. เพื่อสมาชิก โครงการสวัสดิการโฮมโปรเพื่อสมาชิก กบข. โครงการบัตรชมภาพยนต์ Major Cineplex & EGV Gift Voucher โครงการสวัสดิการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ โครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วไทย

8 โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6
สวัสดิการที่กำลังจะเปิดให้บริการ โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6 โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข โครงการส่วนลดสมาคมโรงแรมไทย

9

10


ดาวน์โหลด ppt มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google