งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรปลาบึก เข้าใจระบบการเพาะเลี้ยง
นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3 นิเวศน์วิทยาและอนุกรมวิธาน (Ecology and Taxonomy)
Class Actinopterygii Subclass Neopterygii Order Siluriformes Family Pangasiidae Genus Pangasianodon Species gigas

4 ลักษณะและกายวิภาค (Physiology and Anatomy)

5 การผสมเทียม (Artificial Breeding)
LHRHa ผสมกับ domperidone ห้กับพ่อแม่ปลาบึก เข็มแรกปริมาณ 0.5 โดส หลังจาก 8 ชั่วโมง ฉีดเข็มที่ 2 ปริมาณ 1.4 โดส ตัวผู้ฉีดพร้อมตัวเมีย เข็มที่ 2 ปริมาณ 0.5 โดส หลังจาก 12 ชั่วโมง ฉีดเข็มที่ 3 ปริมาณ 0.5 โดส พร้อมฮอร์โมนสกัด 2,500 I.U. อีก 4 – 6 ชั่วโมง ตรวจดูความพร้อมของไข่และรีดไข่ผสมน้ำเชื้อ นำไปฟักใช้เวลาประมาณ ชั่วโมง ที่ 25 องศาเซลเซียส

6 การเพาะฟักและการอนุบาล (Hatching and Nuresing)

7 การเลี้ยง (Culture)

8 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google