งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ
ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมงชั้นปีที่ 4

2 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เข้าใจวิธีการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ
2. เข้าใจวิธีการดูสายพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ 3. เข้าใจวิธีการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟ

3 วัตถุประสงค์ 1.ต้องการให้ทราบถึงวิธีการเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟ
2.ต้องการให้ว่าปลาคาร์ฟมีหลายสายพันธุ์เป็นปลาสวยงามที่น่าสนใจ 3.ต้องการให้เห็นความสำคัญของปลาสวยงาม

4 ประวัติ ปลาแฟนซีคารพ์ (Fancy Carp) เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลาในสกุลเดียวกับปลาไน (crucian carp) โดยในช่วงต้น ๆ ชาวจีนเป็นชนชาติแรกที่รู้จักปลาไน และนำมาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีล่วงมาแล้ว ชาวญี่ปุ่นเองก็นำมาเลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่นกัน แต่ต่อมาเมื่อมีการเลี้ยงหลายชั่วอายุปลา จึงทำให้เกิดสีแดงในตัวปลาขึ้น จึงเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อความสวยงามและกลายเป็นที่นิยมของญี่ปุ่น เรียกปลาไนว่า โกยหรือกอย (Koi) แต่สำหรับปลาไนที่มีสีสันลวดลายสวยงามสะดุดตา จะเรียกว่า นิชิกิกอย (Nishikigoi) และปลาชนิดนี้ ก็ได้รับความสนใจเลี้ยงกันทั่วโลก


ดาวน์โหลด ppt การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google