งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด

2 Google คืออะไร เว็บไซต์ Google ( เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจากข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทำการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงผล เว็บไซต์ Google ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการค้นหาข้อมูล

3 เว็บ (Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก
เว็บไซต์ Google แบ่งหมวดหมู่ของการค้นหา ออกเป็น 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้คือ เว็บ (Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการแสดงผลจะแสดงเว็บไซต์ที่มีคำที่เป็น Keyword อยู่ภายเว็บไซต์นั้น รูปภาพ (Images) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคำ Keyword กลุ่มข่าว (News) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในข่าว ซึ่งมีการระบุชื่อผู้เขียนข่าว, หัวข้อข่าว, วันที่และเวลาที่โพสต์ข่าว สารบบเว็บ (Web Directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น หมวดหมู่ ซึ่งเราสามารถค้นหาเว็บในเรื่องที่ต้องการตามหมวดหมู่ ที่มีอยู่แล้วได้เลย

4 เว็บ (Web) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Web

5 รูปภาพ (Images) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ

6 กลุ่มข่าว (News) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในข่าว

7 สารบบเว็บ (Web Directory) ค้นหาข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่

8 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด
Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา moon back to nature Google จะค้นหาแบบ moon AND back AND to AND nature (พูดง่ายๆคือค้นหาแบบแยกคำ) การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำA และ คำB (พูดง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris

9 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด
Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +IV Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มีความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่างอื่นได้อีก เช่น "front mission 3" -filetype:pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDF

10 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด
การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV" Google สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่คุณต้องการเจาะจง site:ชื่อ URL เช่น ถ้าคุณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:

11 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด
ถ้าคุณมีเวลาน้อย (และคิดว่าโชคดี) Google มีบริการการค้นหาด่วน (ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำเว็บที่อยู่ลำดับแรกของการค้นหา ส่งให้คุณเลย (link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ) เช่น คุณต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบละเอียดใน Google ภาษาไทย

12 การค้นหาแบบละเอียด


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google