งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินก่อนการส่ง ต่อ PATCHAREE DUONGTHONG EMERGENCY DEPARTMENTSARABURI HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินก่อนการส่ง ต่อ PATCHAREE DUONGTHONG EMERGENCY DEPARTMENTSARABURI HOSPITAL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินก่อนการส่ง ต่อ PATCHAREE DUONGTHONG EMERGENCY DEPARTMENTSARABURI HOSPITAL

2 Transfer to Definitive Care

3 Decision to Transfer Patient’s injuries Local resource

4 Do No Harm... Do No further Harm... อย่าทำให้เขาแย่ไปกว่า นี้... หลักในการคิด

5 Determining the Need for Patient Transfer ผู้ป่วยรายนี้จำเป็นต้อง Refer ? Refer เพราะเหตุใด

6 Timeline of Transfer เวลาจากจุดเกิดเหตุ จนถึง Definitive Care  Patient Outcome

7 Interhospital Transfer Timing ระยะทาง ศักยภาพในการรับมือ หรือ จัดการกับการ Refer สภาวะแวดล้อมใน โรงพยาบาลต้นทางนั้นๆ การรักษา หรือหัตถการ ก่อน การส่งต่อ

8 Transfer factor ผู้ถูก Transfer / ผู้ป่วย – Physiologic indices – Injury mechanism & Pattern – Historical information ……..Benefit จากการ Refer

9 Criteria for Interhospital Transfer

10

11

12 Blunt Abdomen : Stable Patient Suggest liver / spleen  Non Operative management ควรอยู่ในที่ที่มี Surgeon หรือ Trauma Team

13 Uncooperative Patient ImmobilizedImmobilized in supine position with wrist / leg restraints ABCDEs management Relieve pain if Possible Calm & Reassure ระวังเรื่องการ Sedation

14 Alcohol Drinking

15 Transfer responsibility Refer Doctor –Initiate mode of transfer, hospital –Stabilize patient condition –Transfer Agreement Receiving Doctor –Willing to accept –Assist referring doctor for making arrangement

16 Mode of transportation

17 Transfer Protocol Information from Referring Doctor Information to Transferring personnel Documentation Treatment prior to transfer Treatment during Transport Patient Data

18 Information from Referring Doctor แพทย์ที่โรงพยาบาลต้นทางควร จะเป็นผู้ส่งต่ออาการกับ ศัลยแพทย์ หรือแพทย์ โรงพยาบาลปลายทาง Pt. Identification Hx, Pertinent finding Initial finding at ED Pt. response to Rx

19 Information to Transferring personnel การ ส่งต่ออาการให้ผู้ Transfer นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง Airway management Fluid volume replacement RTS, Resuscitation procedure หรือ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง นำส่ง

20 Documentation

21 Transfer Form

22 Treatment prior to transfer 1.Airway 2.Breathing 3.Circulation 4.Central Nervous System 5.Diagnosis Study 6.Wound 7.Fracture

23 Treatment during Transport Monitoring V/S, pulse Oximetry Cardiopulmonary Support Continue blood volume replacement Medication Maintain communication during transfer Accurate record during transfer

24 Transfer Form

25

26

27

28

29 Reference

30 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การประเมินก่อนการส่ง ต่อ PATCHAREE DUONGTHONG EMERGENCY DEPARTMENTSARABURI HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google