งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ.เกาะพะงัน จว.สุราฦษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ.เกาะพะงัน จว.สุราฦษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ.เกาะพะงัน จว.สุราฦษฎร์ธานี
อ.เกาะพะงัน จว.สุราฦษฎร์ธานี วันที่สำรวจ ข้อมูลเดิม เมื่อ ต.ค.๕๓ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๒.๔ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายทางท่าเทียบเรือเอนกประสงค์(ท่าเทศบาล) ก.พงัน จว.สุราษฎร์ธานี ( รูปที่ ๑ , รูปที่ ๒ ) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๓ (อศ.) (รูปที่ ๓ ) ตำบลที่ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ แลต ๐๙ องศา ๔๒.๕ ลิปดา น ลอง ๙๙ องศา ๕๙.๐ ลิปดา อ.

2 รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ เกาะพงัน จว.สุราษฎร์ธานี

3 รูปที่ ๒ ภาพถ่ายทางอากาศท่าเรือเอนกประสงค์ ( ท่าเทศบาล ) ก. พงัน จว
รูปที่ ๒ ภาพถ่ายทางอากาศท่าเรือเอนกประสงค์ ( ท่าเทศบาล ) ก.พงัน จว.สุราษฎร์ธานี

4 รูปที่ ๓ ภาพถ่ายทางอากาศท่าเรือเอนกประสงค์ (ท่าเทศบาล) ก. พงัน จว
รูปที่ ๓ ภาพถ่ายทางอากาศท่าเรือเอนกประสงค์ (ท่าเทศบาล) ก.พงัน จว.สุราษฎร์ธานี

5 รูปที่ ๔ แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๓ ( อศ. )

6 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ (ท่าเทศบาล) อ.เกาะพะงัน มีความลึกโดยเฉลี่ย ๔ เมตร ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด (๒.๔ เมตร) ร่องน้ำกว้างประมาณ ๘๐ หลา มีความยาวตั้งแต่ทุ่นไฟปากร่องไปจนถึงท่าเทียบเรือ ประมาณ ๑,๘๐๐ หลา บริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ มีความลึกของน้ำ เฉลี่ย ๓.๕ - ๔ เมตร ลักษณะของร่องน้ำจะมีทุ่นไฟปากร่อง จากนั้นจะมีทุ่นเขียวทางกราบขวา และทุ่นแดงทางกราบซ้าย สลับกันไปจนถึงท่าเทียบเรือ ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๐๙ องศา ๔๒.๑ ลิปดา น ลอง ๙๙ องศา ๕๘.๖ ลิปดา อ.

7 รูปที่ ๕ ทุ่นไฟปากร่อง

8 ที่หมายเวลากลางคืน เมื่อนำเรือเข้าไปถึงทุ่นไฟปากร่อง จะสังเกตเห็นไฟกระพริบสีขาว และนำเรือต่อไปให้นำเรืออยู่กึ่งกลางร่องน้ำจะเห็นไฟกระพริบของทุ่นสีเขียวทางกราบขวา และไฟกระพริบของทุ่นสีแดงทางกราบซ้ายสลับกันไป เมื่อใกล้ท่าเทียบเรือจะสังเกตเห็นแสงไฟบริเวณปลายท่าเทียบเรือ ลักษณะท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ (ท่าเทศบาล) ทำจากปูนซีเมนต์ยื่นออกมาจากฝั่ง กว้างประมาณ ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร มีลูกยางกันกระแทกอยู่ด้านข้างของปลายท่าสามารถจอดเรือ ชุดเรือ ตกฝ.และ ชุด ตกช.ได้ ลักษณะพื้นท้องทะเล โคลนปนทราย

9 รูปที่ ๖ ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำ
ทุ่นไฟปากร่อง รูปที่ ๖ ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำ

10 รูปที่ ๗ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เกาะพงัน (ท่าเทศบาล)
รูปที่ ๗ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เกาะพงัน (ท่าเทศบาล)

11 ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์
เรือโดยสารนักท่องเที่ยว น้ำลึก 3 ม. ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ N รูปที่ ๘ ภาพร่างบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์

12 การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ
เมื่อนำเรือเข้ามาถึงยังทุ่นไฟปากร่อง ถือเข็มประมาณ ๐๔๓ พยายามแต่งเข็มให้เรืออยู่กึ่งกลางร่องน้ำ โดยสังเกตจากทุ่นเขียวทางกราบขวาและทุ่นแดงทางกราบซ้าย ระยะทางจากทุ่นไฟปากร่องไปจนถึงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ หลา ควรนำเรือด้วยความเร็วต่ำ เมื่อมีเรือแล่นสวนออก พยายามอย่าให้เรือชิดขอบของร่องน้ำเพราะน้ำตื้น พยายามให้เรือสวนกันใกล้ที่สุดและปลอดภัย และนำเรือต่อไปจนถึงท่าเทียบเรือ การนำเรือออกจากเทียบควรรอให้มี การจราจรบริเวณนั้นเบาบางเสียก่อน แล้วค่อยนำเรือออกเพราะมีพื้นที่ในการกลับลำแคบ และนำเรือย้อนกลับทางเดิมกับที่เข้ามา

13 รูปที่ ๘ เรือเทียบท่าเรือเอนกประสงค์

14 ข้อควรระมัดระวัง ควรนำเรือให้อยู่กึ่งกลางร่องน้ำมากที่สุด เนื่องจากขอบของร่องน้ำมีความลึกน้ำประมาณ ๒ - ๒.๕เมตร อาจเป็นอันตรายต่อการนำเรือได้ การจราจรบริเวณท่าเทียบเรือจะมีเรือเข้าออกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงหยุดยาวและเสาร์-อาทิตย์ การเข้าออกในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำเรือได้ ๔. การติดต่อท่าเทียบเรือ คุณ.ถวิน (สท.เกาะพงัน) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๗๐๘๘๔๐๐ คุณเล็ก (หน่วยกู้ภัยเกาะพงัน) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๙๘๙๔๙๓ เทศบาลเกาะพงัน (ติดต่อน้ำ) เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๗๗๐๖๑ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ เอกชนจัดส่งเป็นรถ รถ ละ ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท ไฟฟ้า ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ (เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่าง) โทรศัพท์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ.เกาะพะงัน จว.สุราฦษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google