งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Efficiency & Economy DRMC. ทางเลือก INPUTS OUTPUTS Land, Labor, Capital Consumer Goods Defense Goods Investment Items, etc..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Efficiency & Economy DRMC. ทางเลือก INPUTS OUTPUTS Land, Labor, Capital Consumer Goods Defense Goods Investment Items, etc.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Efficiency & Economy DRMC

2

3 ทางเลือก INPUTS OUTPUTS Land, Labor, Capital Consumer Goods Defense Goods Investment Items, etc..

4 การแสดงความสัมพันธ์ทาง คณิตศาสตร์ระหว่าง ทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิต ที่ได้ เมื่อใช้กระบวนการ ผลิตเดียวกัน ฟังก์ชันการผลิต Q = f ( I 1, I 2, I 3,..... I n )

5 Output Q = f ( L and T ) Q = จำนวนตันของขยะ L = แรงงาน ( ชั่วโมง ) T = จำนวนรถเก็บขยะต่อสัปดาห์

6

7

8 Combinations for 100 tons output

9

10

11 Costs Labor::$5 per hour Trucks $125/ week Budget$2,500

12

13

14 The Economy Solution เลือกและใช้ทรัพยากร ( แรงงาน, เครื่องมือ ) เพื่อผลิตให้ได้ผลผลิตหนึ่งๆที่ ต้องการ แต่ราคาต่ำสุด

15

16

17 The Efficiency Approach เลือกและใช้ทรัพยากร ( แรงงาน, เครื่องมือ ) เพื่อผลิตให้ได้ผลผลิตสูงสุด แต่งบประมาณเท่าเดิม

18

19 $2,500

20 Economy Efficiency Minimize Cost Maximize Output

21 Budget! THE STRESS GAP!! Q What you must produce! Q


ดาวน์โหลด ppt Efficiency & Economy DRMC. ทางเลือก INPUTS OUTPUTS Land, Labor, Capital Consumer Goods Defense Goods Investment Items, etc..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google