งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัดการพลังงาน รหัส 47400907.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัดการพลังงาน รหัส 47400907."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัดการพลังงาน รหัส

2 Atmospheric Effects on Incoming Solar Radiation
By Mr.Amarin Wongphan

3 ปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศต่อรังสีอาทิตย์ที่เข้ามาสู่โลก
ขบวนการในชั้นบรรยากาศที่ช่วยลดรังสีอาทิตย์ที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่ผิวโลก โดยชั้นบรรยากาศของโลก จะมีผลทำให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นแสงในด้านทิศทาง ความเข้ม ตลอดจน ความยาว และ ความถี่ช่วงคลื่น เนื่องจากชั้นบรรยากาศ ประกอบไปด้วย ฝุ่น ละออง ไอน้ำ และก๊าซต่างๆ โดยมี 3 ขบวนการดังนี้ 1) การกระเจิงของแสง ( Scattering ) 2) การดูดกลืนของแสง ( Absorbtion)           3) การสะท้อนพลังงาน ( Reflection )

4 ปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศต่อรังสีอาทิตย์ที่เข้ามาสู่โลก

5 การกระเจิง ( Scattering)
เกิดขึ้นในขณะที่รังสีอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศโดยตกกระทบกับอนุภาคเล็กๆและโมเลกุลของก๊าซต่างๆที่แพร่กระจายในทุกทิศทาง โดยการกระทบไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแยกไว้ 3 ประเภท คือ Rayleigh Scatter Mie Scatter Nonselective Scatter

6 การการดูดกลืนของแสง(Absorbtion)
การดูดกลืน ทำให้เกิด การสูญเสียพลังงาน การดูดกลืนพลังงาน จะเกิดขึ้นที่ความยาวช่วงคลื่นบางช่วง โดยเฉพาะ ก๊าซ ที่มีความสามารถ ดูดกลืนเป็นพิเศษ คือ 2.1 ก๊าซออกซิเจนและโอโซน 2.2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.3 ไอน้ำส่วนใหญ่กระจายตัว อยู่ ในชั้น โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)

7 การสะท้อนพลังงาน ( Reflection )
เป็นขบวนการที่เกิดเมื่อรังสีอาทิตย์ที่เข้ามาสู่โลกชนกับอนุภาคของโมเลกุลในชั้นบรรยากาศแล้วทำให้รังสีอาทิตย์มีทิศทาง 180 องศา กับทิศทางรังสีที่เข้ามาทำให้สูญเสียรังสีที่เข้ามา 100 % ออกสู่อวกาศ การสะท้อนทั้งหมดเกิดที่เมฆโดยอนุภาคต่างๆของๆเหลวและเกร็ดน้ำแข็งในเมฆ การสะท้อนเกิดประมาณ 40 – 90 %

8 รูปภาพดังต่อไปนี้สัดส่วนการสะท้อนของรังสีอาทิตย์ที่เข้ามา ปี1987 [1]

9 การสะท้อนพลังงาน ( Reflection )

10 Referent 1. 2.


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ ภาควิชา การจัดการพลังงาน รหัส 47400907.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google